Thới Bình: Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2017

Ngay từ đầu năm, Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thới Bình đã có nhiều giải pháp triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết của Đảng bộ vào cuộc sống, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Đến nay, Đảng bộ và nhân dân Thới Bình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 đạt được những thành tựu tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, mang lại hiệu quả thiết thực: Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Nổi bật là một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch: Thu ngân sách nhà nước, mô hình cấy lúa trên đất nuôi tôm, diện tích nuôi tôm càng xanh, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm... góp phần tích cực cho việc hoàn thành Đề án huyện nông thôn mới (NTM) trước năm 2020.

Huyện quan tâm chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Bình Nguyên: “Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quán triệt Nghị quyết Đảng bộ huyện, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết năm 2017 cho tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, vận động nhân dân tăng gia lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM”.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Ảnh: VĂN ĐUM

Ngoài ra, còn xác định rõ mục tiêu mà Nghị quyết đề ra là tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt; phát triển ngư, nông nghiệp và xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm; phát triển thương mại, dịch vụ là đột phá; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là quan trọng, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế đất đai để xây dựng, nhân rộng kịp thời các mô hình sản xuất mới có hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội cho người dân an tâm phát triển sản xuất. Phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đảng bộ huyện năm 2017 và những năm tiếp theo.

Trong đó, huyện tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp: Xây dựng các chương trình, đề án trọng tâm để dồn sức thực hiện và tạo sự “đột phá” cho phát triển bền vững. Phát triển lúa tôm theo hướng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh xây dựng NTM; đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng.

Thu hoạch tôm càng xanh tại xã Biển Bạch.

Kết quả, đến ngày 31/10, toàn huyện đã thu ngân sách được 46,702 tỷ đồng, đạt 100,43% so với dự toán tỉnh giao; diện tích cấy lúa trên đất nuôi tôm được hơn 19.700ha, tăng gần 4.000ha so với cùng kỳ; diện tích tôm càng xanh thả nuôi gần 10.000ha, tăng hơn 2.500ha so với cùng kỳ. Mở được gần 80 lớp dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho gần 3.000 lao động nông thôn, đạt 118% so với kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ; đồng thời giải quyết cho gần 5.000 lao động có việc làm ổn định tại các công ty trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 30 triệu đồng/người/năm.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tập trung quyết liệt để 3 xã: Biển Bạch Đông, Tân Lộc và Tân Bằng đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2017; đặc biệt là công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo. Kết quả, vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 1 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch, tăng 9% so với cùng kỳ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Phấn đấu trước năm 2020, huyện Thới Bình được công nhận huyện NTM đầu tiên của tỉnh Cà Mau. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo ở địa phương.

Giáo dục và đào tạo được quan tâm nâng chất. Ảnh: VĂN ĐUM

Ông Lê Bình Nguyên cho biết: Huyện ủy Thới Bình còn chủ động điều chỉnh, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý... nhằm tăng cường trách nhiệm trong công tác chuyên môn nghiệp vụ ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Đây cũng là một trong những giải pháp mà Đảng bộ huyện quan tâm, để từ đó làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế, yếu kém trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong những tháng đầu năm, nắm vững những thuận lợi, khó khăn, thách thức, các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và củng cố hệ thống chính trị trong thời gian còn lại của năm 2017 và những năm tiếp theo. Qua đó, thống nhất về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, phát huy tính năng động, sáng tạo, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Đảng bộ và nhân dân huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết năm 2017.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn