Thu ngân sách nhà nước đạt khá so với dự toán

Theo kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2018, huyện Trần Văn Thời được UBND tỉnh Cà Mau và HĐND huyện giao là 76 tỷ đồng, tăng 8,5 tỷ đồng so với năm 2017. Để đạt kế hoạch đề ra, các cấp, các ngành huyện đã triển khai đồng bộ và quyết liệt công tác thu ngân sách nhà nước.

Xác định rõ nhiệm vụ, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện đã xây dựng chương trình công tác, kế hoạch, biện pháp thu ngân sách nhà nước hàng tháng, hàng quý, giao chỉ tiêu thu cho từng đội thuế. Đồng thời, giám sát chặt chẽ nhiệm vụ được giao để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Tính đến ngày 9/7, huyện thu ngân sách được trên 49 tỷ đồng, đạt 64,58% pháp lệnh và đạt 61,81% chỉ tiêu phấn đấu (chỉ tiêu phấn đấu năm 2018 là 79,4 tỷ đồng). Có 7/9 nguồn thu thực hiện đạt trên 50% dự toán năm: Thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh đạt 64,6%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 200%, thu tiền sử dụng đất đạt 69%, thuê đất đạt 80%, lệ phí trước bạ đạt 66%, phí và lệ phí đạt 90,3% (trong đó lệ phí môn bài đạt 105,8%). Còn lại 2 nguồn thu đạt thấp là: Thuế thu nhập cá nhân và khác ngân sách; 13/13 xã, thị trấn đều thực hiện đạt trên 50% dự toán năm.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế huyện đã quyết liệt triển khai công tác thu, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn; đồng thời, kiểm tra việc kê khai thuế, quyết toán thuế để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời số phát sinh vào ngân sách nhà nước; tổ chức triển khai các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế thu nợ thuế; tăng cường công tác kiểm tra; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách thuế cho nhân dân trên địa bàn.

Nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế.

Bên cạnh đó, Chi cục Thuế đã tham mưu cho Huyện ủy và UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế triển khai đồng bộ các giải pháp để chống thất thu, thu hồi nợ đọng tiền thuế.

Ông Phạm Văn Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện, cho biết: “Cùng với sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương về các cơ chế, chính sách thuế, việc cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành Thuế tiếp tục được phát huy đã tác động tích cực vào việc thúc đẩy phát triển sản xuất của doanh nghiệp, cùng với sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, làm cho giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiềm chế, góp phần ổn định phát triển kinh tế đó là nền tảng tạo nguồn thu cho ngân sách. Đồng thời, Chi cục Thuế huyện thực hiện tham mưu UBND huyện giao dự toán thu hàng quý cho các đơn vị kịp thời, phù hợp với nguồn thu thực tế phát sinh để các đơn vị chủ động chỉ đạo, điều hành, nên những tháng đầu năm 2018, các đơn vị có tiến độ thu đạt khá so với dự toán”.

Bên cạnh những thuận lợi, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới và thu hút đầu tư của huyện trong 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ, trong khi đó, số lượng doanh nghiệp ngưng nghỉ, bỏ địa chỉ kinh doanh tăng, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách nhà nước. Đối với các khoản thu từ đất đai: Tiền sử dụng đất, thu thuế đất, mặc dù tiến độ thực hiện đảm bảo đạt theo dự toán, nhưng giảm so với cùng kỳ; số lượng phát sinh chuyển mục đích của người dân đa phần ghi nợ tiền sử dụng đất. Một số cơ sở kinh doanh chưa chấp hành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

“Những tháng còn lại của năm 2018, Chi cục Thuế huyện tiếp tục bám sát Nghị quyết số 01 của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế và quản lý thu hồi nợ đọng thuế. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, kịp thời hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của người nộp thuế, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp theo chủ trương của Chính phủ. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội bộ ngành, đổi mới phương pháp làm việc, nghiêm túc chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức trong thực thi công vụ. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, ông Hiền cho biết thêm.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn