Truyền thanh cơ sở đi vào lòng dân

Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn là kênh thông tin quan trọng, cung cấp thông tin chính thống, thiết thực trong cuộc sống của người dân, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, địa phương, được truyền tải kịp thời đến nhân dân, thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở.

Ông Nguyễn Văn Dũng (Khóm 4, thị trấn U Minh) cho biết: Những thông tin phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở được gia đình tôi áp dụng vào trong quá trình sản xuất, đồng thời nghe chuyên mục an toàn giao thông; đưa Hiến pháp và pháp luật đi vào cuộc sống. Đây là những thông tin rất bổ ích cho người dân, nhằm giáo dục cho con cháu mình chấp hành các chủ trương được tốt hơn.

Ông Trịnh Văn Ngọt, Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh, đánh giá: Đài Truyền thanh huyện là tiếng nói của Đảng bộ huyện. Đã qua, ngoài việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến nhân dân, UBND huyện chỉ đạo Đài Truyền thanh kết hợp với Phòng Tư pháp xây dựng chuyên mục, chuyên trang trên Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, kịp thời giới thiệu về những mô hình sản xuất của huyện, gương người tốt việc tốt, từ đó góp phần giúp người dân trong huyện nắm bắt thông tin trên địa bàn.

Phát thanh viên Đài Truyền thanh U Minh luôn thực hiện tốt chương trình địa phương.

Huyện U Minh có 8 xã, thị trấn với 98 ấp, khóm; bằng các nguồn đầu tư, đến nay toàn huyện có 120 cụm với 240 loa truyền thanh, mặc dù chưa bao phủ hết các địa bàn, nhưng hệ thống truyền thanh cơ sở đã góp phần rất lớn vào công tác tuyên truyền ở địa phương.

Ông Trà Ngọc Hoắng, Bí thư Chi bộ Ấp 8, xã Nguyễn Phích: “Hiện nay, ấp có một cụm loa phát thanh, qua đó nhân dân đã nghe và tiếp thu những kinh nghiệm, hăng hái thi đua phát triển sản xuất, nhằm thực hiện tốt chủ trương giảm nghèo. Đặc biệt, Ấp 8 được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn làm điểm chỉ đạo về xây dựng mô hình tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Nhờ nghe được thông tin trên loa phát thanh, nên qua một năm thực hiện mô hình, đến nay, tình hình tệ nạn xã hội giảm hơn trước, nhân dân đăng ký chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước ở địa phương”.

Trong thời buổi công nghệ, người dân dễ dàng truy cập bất cứ thông tin nào mình muốn, nhưng truyền thanh cơ sở vẫn là loại hình tuyên truyền không thể thiếu, nhằm đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, với tính chính thống, nhanh nhạy, kịp thời và hiệu quả, đã trở thành nhịp cầu đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Tuy nhiên, hiện nay, trang thiết bị hệ thống trạm truyền thanh cấp xã đầu tư đã lâu, thường xuyên bị hỏng, nguồn kinh phí đầu tư cho các cụm loa mới trên địa bàn huyện còn hạn hẹp, cán bộ phụ trách truyền thanh cấp xã chủ yếu là bán chuyên trách. Để truyền thanh trong huyện trong thời gian tới đạt được nhiều kết quả quan trọng, ông Trịnh Văn Ngọt khẳng định sẽ tạo nguồn vốn để xây dựng cơ sở vật chất cho Đài Truyền thanh huyện, đồng thời tranh thủ các nguồn vốn cấp trên, đầu tư mới cho các trạm truyền thanh xã bị xuống cấp.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn