Xã Thạnh Phú đẩy mạnh sản xuất, xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, xã Thạnh Phú (huyện Cái Nước) chủ động quy hoạch lại sản xuất, xác định những đối tượng nuôi chủ lực để tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, gắn với bố trí sản xuất phù hợp từng tiểu vùng và khu vực, tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế để bền vững, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống, tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng nông thôn mới.

Vụ mùa 2018, nông dân xã Thạnh Phú gieo cấy được 281ha lúa trên đất nuôi tôm.Vụ mùa 2018, nông dân xã Thạnh Phú gieo cấy được 281ha lúa trên đất nuôi tôm.

Xuất phát từ tình hình thực tế và điều kiện tự nhiên của địa phương, xã xác định đối tượng nuôi chủ lực là: Tôm, cua và cá chình, cá bống tượng. Theo đó, xã phối hợp với ngành chuyên môn của huyện, đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học - kỹ thuật, vận động nhân dân chuyển dần nuôi tôm quảng canh truyền thống sang đa dạng các đối tượng cây trồng vật nuôi, trong đó chú trọng phát triển mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến, mô hình tôm cua và lúa - tôm kết hợp; tận dụng diện tích mương vườn nuôi cá chình, cá bống tượng, kết hợp trồng rau màu. Xem đây là hướng đi chủ đạo để thúc đẩy sản xuất phát triển.

Vụ mùa 2018, xã có hơn 1.000ha nuôi tôm quảng canh cải tiến, chiếm 50% diện tích đất sản xuất toàn xã; hơn 170ha nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh; 41ha mặt nước mương vườn nuôi cá chình và cá bống tượng; 46ha vườn tạp được cải tạo trồng rau màu cho thu nhập thường xuyên; 281ha sản xuất lúa - tôm kết hợp, gắn với mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trong ruộng lúa. Thạnh Phú là một trong hai xã điểm của huyện phát triển mạnh mô hình lúa - tôm và nuôi tôm càng xanh.

Nông dân ấp Sở Tại thu hoạch tôm càng xanh trong ruộng lúa.Nông dân ấp Sở Tại thu hoạch tôm càng xanh trong ruộng lúa.

Từ mô hình điểm của hộ ông Mai Văn Quốc (ấp Sở Tại), vụ mùa năm 2018, xã đã nhân rộng mô hình nuôi tôm càng xanh trong ruộng lúa với diện tích hơn 30ha. Xã cũng đã củng cố, thành lập 13 tổ hợp tác sản xuất, 2 hợp tác xã, gắn với nhân rộng các mô hình sản xuất trên địa bàn; trong đó Hợp tác xã Quyết Tiến được thành lập trên cơ sở phát huy tổ hợp tác sản xuất do ông Mai Văn Quốc làm nòng cốt. Hiện tại, Hợp tác xã Quyết Tiến đang vận động xã viên phát triển mạnh mô hình lúa - tôm, kết hợp nuôi tôm càng xanh toàn đực trong ruộng lúa và mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến hai giai đoạn, mở ra triển vọng và hướng phát triển sản xuất mới, nâng cao hiệu quả kinh tế hộ gia đình.

Ông Lâm Việt Triều, Chủ tịch UBND xã Thạnh Phú: Với nền tảng là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của huyện, Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng đa dạng cây trồng vật nuôi, phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của địa phương, nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm củng cố các tổ chức sản xuất, nhằm tạo sự liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất của nông dân, gắn với nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; xây dựng vùng nuôi an toàn và bền vững; xem đây là nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng hàng đầu để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, tạo nền tảng vững chắc trên bước đường xây dựng nông thôn mới.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn