Xác định các giải pháp đột phá để hoàn thành chỉ tiêu năm 2018

Ngày 4/9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh chủ trì Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Cà Mau tháng 8/2018. Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; báo cáo kết quả cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cán bộ, công chức tự thực hiện nhận xét đánh giá mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính do người được giải quyết thủ tục hành chính thực hiện. Ảnh: VĂN ĐUM

Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm được nêu trong báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8, báo cáo kết quả cải cách hành chính (CCHC) tháng 8 và báo cáo kết quả cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trong tháng 9, từng sở, ngành, đơn vị, địa phương phải thực hiện việc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện trong 9 tháng đầu năm so với kế hoạch cả năm. Trên cơ sở đó, xác định những giải pháp đột phá, hiệu quả, nhằm góp phần thực hiện hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của năm 2018, đặc biệt đối với các chỉ tiêu thuộc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh.

Bên cạnh đó, đối với những nhiệm vụ thường xuyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải lưu ý các sở, ngành và địa phương thực hiện một số nội dung: Theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, khuyến cáo, hướng dẫn người dân sản xuất theo lịch thời vụ và tổ chức vận hành hệ thống cống phục vụ sản xuất phù hợp, đảm bảo cấp, thoát nước để phục vụ sản xuất và lưu thông. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra điều kiện nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh; tái kiểm tra các hộ đã kiểm tra chưa đảm bảo điều kiện, đã quy định thời gian khắc phục, có hình thức xử lý các trường hợp chưa khắc phục theo yêu cầu của cơ quan chức năng; tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các xã được giao phấn đấu đạt chuẩn xã NTM năm 2018…

Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí xã NTM nâng cao và bộ tiêu chí NTM kiểu mẫu theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Việc kiểm tra, thẩm định xã NTM năm 2018 phải đúng thực chất và quy định, tránh lặp lại việc sai sót như đã qua. Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, TP. Cà Mau rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh phân công tại Kế hoạch CCHC năm 2018; thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác CCHC.

Nông thôn mới ở Khánh Hòa (huyện U Minh). Ảnh: BẢO LÂM

Văn phòng UBND tỉnh rà soát, báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý các tổ chức, cá nhân chậm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong CCHC; tham mưu việc triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính năm 2018 theo kế hoạch của Bộ Nội vụ; xây dựng kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hoàn thành Kế hoạch kiểm tra CCHC của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục tìm giải pháp, cải thiện tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh. Phối hợp với UBND huyện, thành phố nhân rộng việc tuyên truyền, kết hợp việc hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến với các lớp đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, giáo viên và người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cho rằng, thời gian qua, một số địa phương thiếu trung thực trong việc đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong CCHC: Cán bộ, công chức tự thực hiện việc nhận xét, đánh giá mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính, trong khi đó việc đánh giá này phải do người được giải quyết thủ tục thực hiện; tự lập hồ sơ trực tuyến để xử lý trên môi trường mạng… Yêu cầu UBND huyện, TP. Cà Mau rà soát, chấn chỉnh, chấm dứt tình trạng này và thực hiện nghiêm túc công tác CCHC, đảm bảo thực chất, không chạy theo thành tích, làm sai lệch kết quả CCHC của địa phương, đơn vị so với tình hình thực tế, gây khó khăn trong chỉ đạo, điều hành của tỉnh và địa phương.

Để tiếp tục cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Cà Mau năm 2018 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, TP. Cà Mau và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện việc rà soát lại và xây dựng các giải pháp chi tiết, cụ thể, đảm bảo tính khả thi, sát thực tế (trong đó nghiên cứu, xem xét thực hiện các giải pháp được lãnh đạo, chuyên gia đến từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI chia sẻ và ý kiến của các đại biểu tại hội nghị) để cải thiện, tập trung nâng cao các chỉ tiêu được đánh giá tiêu cực và duy trì, phát huy các chỉ tiêu được đánh giá tích cực trong năm 2017.

Đối với kiến nghị của UBND huyện Trần Văn Thời về Khu neo đậu tránh, trú bão trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Trần Văn Thời khẩn trương kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm; đồng thời có biện pháp xử lý trách nhiệm những cá nhân, đơn vị thiếu trách nhiệm trong quản lý địa bàn, để xảy ra tình trạng lấn, chiếm, gây mất an toàn khu vực nêu trên.Về đầu tư phòng họp trực tuyến cấp xã: Do ngân sách tỉnh hiện nay còn khó khăn nên chưa thể triển khai thực hiện đồng loạt, Chủ tịch UBND tỉnh khuyến khích UBND huyện, TP. Cà Mau rà soát, sử dụng nguồn kinh phí từ địa phương để sớm triển khai thực hiện dự án đảm bảo có hiệu quả. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn UBND huyện, TP. Cà Mau về công nghệ, thiết bị… để đảm bảo chất lượng, tính kết nối trong sử dụng.

Về kiến nghị của UBND huyện Phú Tân xung quanh công tác quy hoạch Đầm Thị Tường: Do thực hiện theo Luật Quy hoạch nên việc quy hoạch Đầm Thị Tường đã được chủ trương dừng thực hiện tại Công văn số 4330/UBND-TH ngày 11/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Do đó, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện liên quan thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về giải tỏa Đầm Thị Tường. Việc cho thuê nuôi sò huyết tại khu vực ven sông thuộc xã Rạch Chèo: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn