Trang bị cho doanh nghiệp kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế

Các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA); hướng dẫn, trao đổi, tranh thủ cơ hội xuất khẩu vào các thị trường trọng điểm, đi sâu thị trường Trung Quốc,…

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Giám đốc Sở Công thương, ông Lưu Văn Quốc đề nghị các đại biểu tham dự nắm bắt, nghiên cứu các nội dung được thông tin để vận dụng và có kế hoạch tăng cường, đổi mới sản xuất kinh doanh, tranh thủ các cơ hội tốt từ các Hiệp định FTA mang lại nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các thị trường trọng điểm, thị trường tiềm năng thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *