Tuyên dương 48 cán bộ Đoàn tiêu biểu và cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi

Tuyên dương 29 Bí thư Chi đoàn tiêu biểu.

48 gương điển hình được tuyên dương gồm 29 Bí thư Chi đoàn tiêu biểu, đại diện cho hơn 2.496 Bí thư Chi đoàn trong toàn tỉnh và 19 gương cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi đại diện cho 2.527 đoàn viên, thanh niên khối cán bộ công chức, viên chức.

Đây là những tấm gương tiêu biểu, điển hình, thể hiện được vai trò nòng cốt trong các phong trào cách mạng của Đoàn ở địa phương, đơn vị; đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn “vững nghiệp vụ, giỏi chuyên môn”, luôn chủ động sáng tạo trong công tác tham mưu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *