5 năm, hơn 330 ngàn hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trao Giấy chứng nhận “Nông dân sản xuất giỏi” cấp Trung ương cho 13 hội viên.

Trên 4.000 hộ được “tiếp sức” từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

5 năm qua, Hội Nông dân đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Công tác Hội và phong trào nông dân đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hội đã thực hiện tốt vai trò là “trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”.

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội đã trực tiếp vận động, quản lý nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân với số tiền trên 38 tỷ đồng, hỗ trợ trên 4.000 hộ vay xây dựng các mô hình sản xuất. Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác cho trên 34.800 hộ hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất, với tổng dư nợ trên 742 tỷ đồng.

Riêng việc thực hiện sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 116 của Chính phủ, trên địa bàn tỉnh đã thành lập và giải ngân được 256 tổ, số tiền trên 227 tỷ đồng, cho trên 2.100 hộ vay.

Phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã được các cấp hội phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực. 5 năm qua, có 331.415/648.670 hộ đạt danh hiệu Nông dân SXKD giỏi các cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 15 tập thể.

Phong trào thi đua phải thực sự đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, bà Bùi Thị Thơm lưu ý các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng.

Người đứng đầu tổ chức hội các cấp phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Công tác thi đua phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội và phong trào nông dân, nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp bối cảnh tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các phong trào thi đua và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng.

“Phong trào thi đua phải thực sự đem lại lợi ích thiết thực cho giai cấp nông dân; khơi dậy tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, tính cần cù, năng động, sáng tạo của giai cấp nông dân”, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Thông qua phong trào, vận động nông dân thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia các hình thức kinh tế tập thể, liên kết với doanh nghiệp xây dựng mô hình sản xuất lớn theo chuỗi giá trị; mô hình ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu; sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, sản xuất hữu cơ…

Chủ tịch Hội Nông dân các huyện và TP. Cà Mau ký kết giao ước thi đua.

Về phía lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng chỉ đạo, trong thời gian tới, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh cần tập trung thực hiện xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh và tổ chức bộ máy tinh gọn, linh hoạt. Thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, nhất là chuyển dịch cơ cấu kinh tế có hiệu quả ở từng địa phương; chú trọng tăng cường phối hợp đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.

Đồng thời, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, phát động phong trào Nông dân thi đua SXKD giỏi, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các cấp hội; tôn vinh, kịp thời nhân rộng các tập thể, cá nhân xuất sắc…

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, bà Bùi Thị Thơm tham quan mô hình trưng bày sản phẩm của các đơn vị Hội Nông dân trong tỉnh, bên lề Hội nghị.

Dịp này, 13 hội viên được nhận Giấy chứng nhận “Nông dân sản xuất giỏi” của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 40 cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện phong trào nông dân SXKD giỏi và Chi hội trưởng Nông dân xuất sắc giai đoạn 2015-2020. Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho nhiều cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

Hội nghị đồng thời thông qua danh sách gồm 4 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết tham gia Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *