Bảo tàng tỉnh tiếp nhận 434 cổ vật

Ông Nguyễn Ngọc Ẩn trao tượng trưng cổ vật cho lãnh đạo Bảo tàng tỉnh.

Những năm qua, Bảo tàng tỉnh đã tích cực trong công tác sưu tầm hiện vật. Tính từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay, đơn vị đã tổ chức hàng trăm đợt sưu tầm hiện vật trong tỉnh, hàng chục đợt sưu tầm ở các tỉnh bạn, các cục lưu trữ Trung ương, thu thập về cho kho cơ sở hàng ngàn tư liệu, hiện vật, hình ảnh…

Đại biểu tham quan các cổ vật tại Bảo tàng tỉnh.

Chỉ tiêu sưu tầm hiện vật hàng năm đều vượt và cao hơn năm trước, năm 2015 sưu tầm được 512 hiện vật, đạt 102%; 8 tháng năm 2016 sưu tầm được trên 1.000 hiện vật, đạt 200%.

Bảo tàng tỉnh hiện đang lưu giữ 60.000 hiện vật với nhiều loại hình, chủ đề khác nhau, mang ý nghĩa đặc trưng gắn liền với vùng đất Cà Mau xưa và nay, trong đó có nhiều bộ sưu tập độc đáo về: Công cụ lao động sản xuất, trang phục, trang sức, đồ dùng sinh hoạt, nhạc cụ…

Ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bày tỏ cảm ơn các đơn vị, cá nhân đã quan tâm giúp đỡ, trao tặng nhiều hiện vật quý, làm nên sự sinh động cho Bảo tàng tỉnh, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của Cà Mau và các tỉnh có sự giao thoa văn hóa với vùng đất này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *