Cà Mau khó đạt kế hoạch xuất khẩu gạo năm 2016

Trong diễn biến liên quan, đợt hạn và xâm nhập mặn vừa qua, sản xuất lúa thuộc 36 xã của 4 huyện và TP. Cà Mau thiệt hại nặng nề, với trên 51.000ha của 36.214 hộ. Tổng sản lượng lúa sụt giảm và mất trắng trên 185 ngàn tấn, ước tính hơn 800 tỷ đồng. Mức độ thiệt hại đứng đầu trong 10 tỉnh công bố thiên tai trong sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp khả thi, song ngân hàng chỉ cho cơ cấu nợ một phần, còn lại phải chịu lãi quá hạn, đặc biệt vay mới phải có tài sản thế chấp 100%, gây khó khăn trong sản xuất, kinh doanh đối với các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương.

Hiện sản lượng lúa còn tồn trong dân ước khoảng 3.000 tấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *