Cà Mau: Tăng trưởng kinh tế năm 2015 ước đạt 7,46%

Cụ thể, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2015 (giá so sánh) ước đạt 27.672 tỷ đồng, tăng 7,46% so với năm 2014; trong đó, khu vực ngư – nông – lâm nghiệp tăng 5,53%, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 6,49%, khu vực dịch vụ tăng 11,15%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng khu vực ngư, nông, lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng và khu vực dịch vụ.

Theo UBND tỉnh, đây là một trong 4/14 chỉ tiêu đạt thấp so kế hoạch. Cùng với đó là 3 chỉ tiêu: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (đạt 10.770 tỷ đồng, kế hoạch 11.500 tỷ đồng); kim ngạch xuất khẩu (ước đạt 1,1 tỷ USD, kế hoạch 1,4 tỷ USD); sản lượng lúa (đạt 560 ngàn tấn, kế hoạch 590 ngàn tấn).

Năm 2015, kinh tế – xã hội Cà Mau tiếp tục phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, đời sống nhân dân được nâng cao, hạ tầng được đầu tư xây dựng.

Trên một số lĩnh vực kinh tế, tổng sản lượng thủy sản cả năm ước đạt 306 ngàn tấn, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 46.960 tỷ đồng, đều tăng so với cùng kỳ. Nổi bật ở công tác thu ngân sách, với nhiều cố gắng của tỉnh, ước cả năm thu ngân sách đạt 4.030 tỷ đồng, bằng 104,22% dự toán, tăng 18,61% so với cùng kỳ.

Một số con số đáng ghi nhận nhìn từ Báo cáo, khi ước thực hiện đến cuối năm đạt và vượt so kế hoạch: Có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 97,5%; có 78/82 xã có đường ô tô đến trung tâm; giải quyết việc làm cho 38.500 lao động, dạy nghề cho 35 ngàn người…

Đánh giá chung của UBND tỉnh: Năm 2015, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, với nền kinh tế có độ mở cao (tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu chiếm 78% GRDP của tỉnh), những biến động của tình hình kinh tế thế giới đều tác động trực tiếp đến nền kinh tế của tỉnh, nhưng với sự chỉ đạo kỳ quyết của Tỉnh ủy, giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, điều hành kịp thời của UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể quân, dân tỉnh nhà, nền kinh tế – xã hội tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Theo Báo cáo, đến ngày 15/11, đã phê duyệt danh sách 91 trường hợp vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu cá và tàu dịch vụ hậu cần nghề cá (đóng mới 68 tàu cá, 16 tàu dịch vụ và nâng cấp 7 tàu cá). Các ngân hàng thương mại đã tiếp nhận hồ sơ của 30/91 chủ tàu, ký kết 10 hợp đồng tín dụng đóng mới tàu cá với số tiền 88 tỷ 675 triệu đồng, đã giải ngân 19 tỷ 37 triệu đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *