Cà Mau tuyên dương 28 doanh nhân tiêu biểu và vinh danh 5 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín

Dịp này, tỉnh Cà Mau tuyên dương 28 doanh nhân tiêu biểu năm 2019 và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 5 doanh nghiệp là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2018. Ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng (trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng 5 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.

Trong 9 tháng qua, tình hình phát triển kinh tế – xã hội tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan. Doanh nghiệp và doanh nhân ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đóng góp không nhỏ vào tổng nguồn thu ngân sách nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, tại buổi đối thoại, nhiều khó khăn đã được nhìn nhận. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn đối mặt với nhiều khó khăn như thiếu vốn sản xuất và chi phí đầu vào còn cao, thiếu lao động lành nghề, sản phẩm đầu ra không ổn định, tiến độ giải phóng mặt bằng còn chậm làm ảnh hưởng tiến độ thi công. Doanh nghiệp còn những vướng mắc khi thực hiện thủ tục xin giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

Thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đặc biệt là thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, các lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh như nông nghiệp, du lịch…, chưa có các dự án lớn. Việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tái cơ cấu nền kinh tế trên địa bàn tỉnh còn chậm. Công tác cải cách thủ tục hành chính, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, nhưng vẫn còn hạn chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cam kết, tỉnh Cà Mau luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình phát triển, chung sức tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, doanh nhân; tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận, khai thác các tiềm năng có hiệu quả; đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng định, địa phương tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Trong 9 tháng qua, có 339 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 2.577,5 tỷ đồng, bình quân vốn đăng ký 7,6 tỷ đồng/doanh nghiệp; có 100 doanh nghiệp giải thể tự nguyện, 130 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 3.804 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng số vốn đăng ký 43.371,1 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *