Cầu, lộ xuống cấp do sạt lở, Tam Giang gặp khó trong xây dựng nông thôn mới

Hiện trên địa bàn xã có khoảng 45km lộ bê-tông và 49 cầu giao thông nông thôn. Theo đó, cần phải xây dựng thêm trên 172km lộ và gần 10 cầu nữa mới đảm bảo giao thông phủ khắp và nối liền các ấp.

Đã qua, mặc dù huyện Năm Căn có phân bổ ngân sách cho xã đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thế nhưng do tình trạng sạt lở dẫn đến nhiều công trình bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Qua tổng hợp, đến nay, trên địa bàn xã có khoảng 14,7km lộ và 7 cầu bị hư hỏng, xuống cấp, dẫn đến nhiều điểm giao thông bị chia cắt. Trong khi chờ ngành chức năng hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa, địa phương đã khắc phục tạm thời để người dân đi lại. 

Tình trạng lộ giao thông xuống cấp ngày một nghiêm trọng, trong khi kinh phí cho việc duy tu sửa chữa cần nguồn vốn lớn, nguồn vận động xã hội hóa cũng không nhiều, nên thực tế giao thông hiện nay không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, mà còn ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

Cầu kinh Ông Tỷ (ấp Lung Ngang) gãy nhịp, giao thông bị chia cắt, xã đang xin kinh phí khắc phục.Nhiều đoạn giao thông bị sạt lở, chính quyền địa phương phải làm lộ tạm.Cầu kinh Ba Thước (nối liền ấp Chà Là và ấp Lung Ngang) bị gãy nhịp do sạt lở, địa phương bắc lại cầu tạm thời bằng cây gỗ địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *