tiêu chí giao thông

U Minh tiến đến đạt chuẩn tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới

Cách đây 40 năm, những ngày đầu thành lập huyện, hạ tầng giao thông trên địa bàn U Minh vô cùng yếu kém, việc đi lại của người dân gặp nhiều

Cầu, lộ xuống cấp do sạt lở, Tam Giang gặp khó trong xây dựng nông thôn mới

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tam Giang (huyện Năm Căn) đề ra mục tiêu: Giai đoạn 2020 - 2025 sẽ thực hiện hoàn thành mục tiêu xây dựng xã