Cơ hội mới nâng cao giá trị hạt gạo Cà Mau

Đây là cơ hội rất tốt để Cà Mau quảng bá, giới thiệu sản phẩm thế mạnh, nâng cao hơn giá trị thương hiệu lúa sinh thái của tỉnh.Đây là cơ hội rất tốt để Cà Mau quảng bá, giới thiệu sản phẩm thế mạnh, nâng cao hơn giá trị thương hiệu lúa sinh thái của tỉnh.

Đây là cơ hội rất tốt để Cà Mau quảng bá, giới thiệu sản phẩm thế mạnh, nâng cao hơn giá trị thương hiệu lúa sinh thái của tỉnh. Qua đó, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển mạnh mẽ sản phẩm lúa sinh thái của mô hình canh tác lúa – tôm, cung cấp ra thị trường sản phẩm đảm bảo an toàn, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước, tạo vùng nguyên liệu ổn định phục vụ cho chế biến lúa gạo xuất khẩu.

Khu vực có sản phẩm được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Lúa sinh thái Cà Mau” gồm toàn huyện Thới Bình và U Minh; một số xã, phường của hai huyện Trần Văn Thời, Cái Nước và TP. Cà Mau.Khu vực có sản phẩm được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Lúa sinh thái Cà Mau” gồm toàn huyện Thới Bình và U Minh; một số xã, phường của hai huyện Trần Văn Thời, Cái Nước và TP. Cà Mau.Những mô hình sản xuất theo chuẩn VietGAP sẽ có thêm cơ hội mới để phát triển.Những mô hình sản xuất theo chuẩn VietGAP sẽ có thêm cơ hội mới để phát triển.

Toàn tỉnh hiện có diện tích canh tác lúa sinh thái theo mô hình lúa – tôm khoảng 40.000ha. Đây là một trong những tiềm năng, thế mạnh kinh tế của tỉnh đang được tiếp tục phát huy có hiệu quả.

Khu vực có sản phẩm được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Lúa sinh thái Cà Mau” gồm toàn huyện Thới Bình và U Minh; các xã: Lợi An, Khánh Bình Đông, Khánh Bình, Phong Điền, Phong Lạc, Thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời); Thạnh Phú, Phú Hưng, Hưng Mỹ và Hòa Mỹ (huyện Cái Nước); Lý Văn Lâm, An Xuyên, Tân Thành và Phường 8, phường Tân Xuyên (TP. Cà Mau).

Ngành Nông nghiệp Cà Mau nỗ lực trong tạo ra giống lúa chất lượng, phù hợp với thổ nhưỡng, cũng như việc xúc tiến thương mại, nhằm đem hạt gạo Cà Mau vươn xa.Ngành Nông nghiệp Cà Mau nỗ lực trong tạo ra giống lúa chất lượng, phù hợp với thổ nhưỡng, cũng như việc xúc tiến thương mại, nhằm đem hạt gạo Cà Mau vươn xa.

Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nhãn hiệu một cách hiệu quả, phù hợp, mang lại giá trị ổn định cho các chủ thể trồng và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, là những giải pháp mà Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đặt ra, nhằm giữ vững thương hiệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *