Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau có nhiều đóng góp tích cực

Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2019, ĐBQH và Đoàn ĐBQH tỉnh đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng luật, nghị quyết của Quốc hội được tiến hành thường xuyên; công tác tiếp xúc cử tri được đổi mới với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, được cử tri đồng tình, tham dự và phản ảnh nhiều ý kiến, kiến nghị tâm huyết để xây dựng đất nước và địa phương.

Công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội tại địa phương được lãnh đạo Đoàn quan tâm, phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên. ĐBQH thể hiện vai trò, chính kiến trong việc tham gia ý kiến quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, thể hiện rõ tâm huyết và trách nhiệm trước nhân dân.

Công tác giám sát, khảo sát được chú trọng, đã tổ chức giám sát 4 cuộc. Qua giám sát, có 21 kiến nghị đối với cơ quan Trung ương và 8 kiến nghị đối với cơ quan chịu giám sát để kịp thời xem xét, chỉ đạo chấn chỉnh.

Hoạt động tiếp xúc cử tri từng bước được đổi mới, luôn chú trọng cải tiến nội dung, đa dạng các hình thức để nâng cao chất lượng và hiệu quả, đặc biệt là tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực.

ĐBQH tỉnh đã tiếp 163 lượt công dân đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo và nhận 1.153 đơn yêu cầu, khiếu nại, tố cáo. Công tác này luôn được các ĐBQH quan tâm và xem xét thấu đáo, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó đã giúp cho người dân hiểu và thực hiện tốt quyền dân chủ trong khiếu nại, tố cáo; giúp các cơ quan có thẩm quyền xử lý đúng các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân dựa trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Năm 2020, Đoàn ĐBQH tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường tính chủ động, tích cực của từng ĐBQH trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia hoạt động của Đoàn ĐBQH; triển khai kịp thời các hình thức lấy ý kiến xây dựng luật; đa dạng các hình thức tiếp xúc cử tri; duy trì việc phối hợp tiếp công dân hàng tháng; tăng cường công tác giám sát, khảo sát…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *