“Đàn ông đích thực nói không bạo lực với phụ nữ”

Bạo lực gia đình hiện đang diễn ra ngày càng phổ biến ở nhiều nơi, số vụ bạo hành trong gia đình, tình trạng xúc phạm danh dự, nhân phẩm và tính mạng con người, đặc biệt đối với phụ nữ có chiều hướng tăng cao, gây hậu quả nghiêm trọng. Tại diễn đàn, các cán bộ, hội viên nông dân cùng nhau trao đổi, thảo luận các vấn đề: Nguyên nhân, thực trạng và hậu quả của bạo lực gia đình đối với xã hội, kỹ năng truyền thông, tư vấn phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn gia đình và các hình thức xử lý vi phạm hành chính trong phòng, chống bạo lực gia đình…

Thông qua diễn đàn tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội trong việc phòng chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn, làm giảm dần số vụ bạo lực gia đình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *