Đền Cùng – Giếng Ngọc

Đền Cùng – Giếng Ngọc (thuộc Làng Diềm, xã Hòa Long, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh). Làng Diềm vốn nổi tiếng là cái nôi của những làn điệu dân ca quan họ, cũng là địa điểm thờ vua Bà Thủy tổ Quan họ.

Không chỉ là chốn tâm linh được nhiều người lui đến, mà ở Đền Cùng, nhiều người còn bị thu hút bởi truyền thuyết kỳ bí như chuyện “Ba ông cá thần” ở Giếng Ngọc.

Nước Giếng Ngọc rất trong mát và sạch. Tương truyền nhờ uống nước Giếng Ngọc mà người làng Thủy tổ Quan họ có được chất giọng vang, rền, nền nảy, say đắm lòng người. Từ trước đến nay, người dân Làng Diềm chứng kiến nước Giếng Ngọc chưa bao giờ cạn, kể cả trong mùa hạn hán.

Đây là nguồn nước sinh hoạt chính của Làng Diềm, chính vì vậy mà mọi người dân trong làng đều có ý thức bảo vệ nguồn nước như lộc trời ban.

Cổng Đền Cùng.Giếng Ngọc – Đền Cùng được nhiều liền anh, liền chị chọn là nơi ghi MV.Canh Hầu đồng tại Đền Cùng.Trong khuôn viên di tích, những nhà chòi cổ cột bằng đá, mái lợp ngói đưa du khách trở về làng quê thuần Việt xưa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *