Di tích Đá Chông – K9

Nhiều lần Bác Hồ cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị đã làm việc ở K9. Bác đã có 9 lần đến thăm và làm việc tại đây, từ năm 1960 – 1969. Trước ngôi nhà làm việc của Bác, có hai cây vàng anh tỏa cành, vươn lá xanh biếc. Đó là hai cây lưu niệm do Anh hùng vũ trụ Liên Xô Giécman Titốp và phu nhân của Thủ tướng Trung Quốc – Chu Ân Lai, bà Đặng Dĩnh Siêu, trồng khi đến thăm Bác.

Đây cũng là nơi được chọn để gìn giữ thi hài của Bác Hồ trong những năm chiến tranh, suốt từ khi Người ra đi – năm 1969 cho đến 1975, trước khi đón Người về lăng ở Quảng trường Ba Đình.

Ngôi nhà, nơi Bác cùng Bộ Chính trị làm việc trong những năm kháng chiến.

Bài thơ được khắc trên phiến đá quý của Anh hùng lao động – Giáo sư Vũ Khiêu.

Hai phiến đá lớn có hình chông, tại Khu di tích Đá Chông – K9.

Ngôi nhà gìn giữ thi hài Bác.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *