Di tích hoàng thành Thăng Long

Cổng Đoan Môn vào đêm.

Năm 1009, Lý Công Uẩn lên ngôi vua, sáng lập vương triều Lý. Tháng 7 năm 1010, nhà vua công bố Thiên đô chiếu (chiếu dời đô) để dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về thành Đại La. Ngay sau khi dời đô, Lý Công Uẩn đã cho gấp rút xây dựng Kinh thành Thăng Long, đến đầu năm 1011 thì hoàn thành. Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, đến năm 1954, khi bộ đội ta tiếp quản giải phóng Thủ đô thì khu vực thành Hà Nội trở thành trụ sở của Bộ Quốc phòng. Giá trị đầu tiên của khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long thể hiện ở chỗ nó gần như là một “bộ lịch sử sống” chảy suốt theo chiều dài lịch sử hơn 10 thế kỷ của Thăng Long – Hà Nội, kể từ thành Đại La thời tiền Thăng Long đến thời đại ngày nay. Ngày 31/7/2010 Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO đã thông qua Nghị quyết công nhận Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội là di sản văn hóa thế giới.

Vòm cổng Đoan Môn nhìn ra phía cột cờ Hà Nội.

Đôi rồng đá ở điện Kính Thiên.

Nơi đây được nhiều đôi uyên ương đến chụp ảnh kỷ niệm ngày cưới.

Ngày nay, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long là nơi diễn ra những sự kiện trọng đại của Hà Nội, cũng là nơi tham quan du lịch của du khách khắp nơi, mỗi khi về thăm Thủ đô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *