Đồn Biên phòng Tam Giang Tây xây dựng thế trận lòng dân

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Tam Giang Tây (huyện Ngọc Hiển) đã triển khai đồng bộ công tác Biên phòng, nắm chắc tình hình trên biển, trên địa bàn đóng quân. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác vận động quần chúng; phổ biến giáo dục pháp luật; nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc, không để bị động bất ngờ; xây dựng nền biên phòng vững chắc.

Ngoài thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới thường xuyên, Đồn Biên phòng Tam Giang Tây còn thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn đóng quân. Tổ chức huấn luyện nâng cao trình độ nghiệp vụ sẵn sàng chiến đấu và xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Lưu Thị Đóng (ấp Ba Nhất, xã Tam Giang Tây) do đơn vị nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

Thường xuyên phối hợp cán bộ địa phương đến từng xóm, ấp nắm tình hình địa bàn và tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.Hiện nay, Đồn Biên phòng Tam Giang Tây đang nhận hỗ trợ cho 3 học sinh nghèo trên địa bàn, mỗi tháng 500 ngàn đồng/em trong chương trình “Nâng bước em đến trường”.Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Tam Giang Tây thường xuyên xuống địa bàn tham gia lao động, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *