Đưa phong trào thực hành tiết kiệm, sống có nghĩa có tình trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đọc báo cáo sơ kết, đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Sau hai năm thực hiện, đã có những bước chuyển mạnh mẽ, thực chất hơn trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, khắp các địa phương trong cả nước…

Các đại biểu đã thảo luận sâu về những cách làm hay, sáng tạo; nêu những khó khăn và đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện Chỉ thị hiệu quả, tránh hình thức, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ một cách thường xuyên, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến. Cụ thể: Cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền vì dân, cải tiến lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân; triển khai học tập và làm theo Bác gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, kịp thời phát hiện, biểu dương những điển hình làm theo Bác; đổi mới công tác quán triệt, lựa chọn chủ đề học tập và làm theo Bác một cách cụ thể, phù hợp.

Tham luận tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, ông Dương Thanh Bình nhấn mạnh: Tỉnh đã chọn 2 nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đó là: Thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Cà Mau năm 2016 – 2017; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 1/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Trên cơ sở đó, tỉnh đã thành lập Trung tâm Giải quyết hành chính công; các huyện, thành phố tổ chức nơi tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính, bước đầu đã tạo được niềm tin của người dân và doanh nghiệp, qua 2 năm, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã tăng 8 bậc.

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị các địa phương, đơn vị cần tiếp tục xác định rõ trách nhiệm trong việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 về công tác cán bộ.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp ủy đảng, địa phương cần phải tập trung thực hiện hai nội dung: Phát động phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân theo gương Bác. Đồng thời tạo phong trào trong toàn xã hội về tình yêu thương đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp; giải quyết công việc phải xuất phát từ tình yêu thương con người. Đồng chí đề nghị, người đứng đầu cấp ủy các ngành, địa phương phát huy vai trò nêu gương từ việc nhỏ tới việc lớn; tâm huyết với công việc, tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *