Gần 694 tỷ đồng thực hiện Đề án OCOP đến năm 2030

Đó là một trong những mục tiêu chung của Đề án Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Cà Mau giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2030, vừa được UBND tỉnh ban hành.

Nghề truyền thống làm bánh phồng tôm tại xã Hàng Vịnh (huyện Năm Căn) hiện phát triển mạnh dưới hình thức kinh tế hợp tác, sản phẩm không chỉ cung ứng cho thị trường trong nước mà cả nước ngoài.

Theo Đề án, đến năm 2020, tỉnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành Chương trình OCOP với 3 nội dung chính theo 3 cấp chính quyền; tiêu chuẩn hóa ít nhất 25 sản phẩm, dịch vụ hiện có của tỉnh; công nhận, chứng nhận 2 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao và ít nhất 10 sản phẩm đạt hạng từ 3 – 4 sao; phát triển, nâng cấp ít nhất 22 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP…

Về chính sách hỗ trợ, ngoài các chính sách lồng ghép, tích hợp, còn áp dụng chính sách mang tính đặc thù của địa phương.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình OCOP từ nay đến năm 2030 là gần 694 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *