Gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện tốt nhiệm vụ

Từ sức lan tỏa của việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hội viên nông dân thi đua lao động sản xuất, làm giàu cho gia đình và góp sức phát triển quê hương.

Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, khi triển khai thực hiện chuyên đề năm 2015, Đảng ủy xã Nguyễn Phích tiếp tục làm tốt các mặt từ công tác tuyên truyền, quán triệt đến kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc. Gương mẫu đi đầu, mỗi thành viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã được phân công phụ trách từng mảng công việc khác nhau, thống nhất lấy kết quả công việc làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ , đảng viên.

Ông Dư Tấn Anh, Bí thư Chi bộ Ấp 3, bộc bạch: “Mỗi đảng viên đều nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất nội bộ, nỗ lực thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ. Trong các phong trào thi đua đều có sự gương mẫu đi đầu của đảng viên, rồi đưa ra bàn bạc, tôn trọng ý kiến nhân dân, từ đó tạo sự nhất trí cao, nhân dân đóng góp sức người, sức của. Điều đó được minh chứng qua từng năm, chi bộ đều hoàn thành sớm các chỉ tiêu cấp trên giao, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ấp ngày càng đảm bảo; hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm, hộ khá giàu tăng lên”.

Với sự đồng thuận, góp sức của nhân dân, xã Nguyễn Phích phấn đấu đạt tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới trong năm nay.

Đảng ủy chọn các chi bộ làm điểm chỉ đạo “làm theo” tấm gương của Bác. Cụ thể như: Chi bộ các ấp 2, 9, 16 về thực hiện công tác giao thông nông thôn; Chi bộ ấp 2, 3, 6, 7, 8 về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Chi bộ ấp 1, 13, 15 về phân công đảng viên, đoàn viên phụ trách giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo; Chi bộ ấp 14, 16, 18 làm điểm chỉ đạo về phát động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tận dụng đất sân, vườn, bờ liếp, bờ vuông tôm và bờ xáng trong lâm phần để trồng rau màu, cây ăn trái và các loại cây trồng khác có giá trị.

Qua gần 1 năm thực hiện chuyên đề học tập năm 2015 và tiếp nối kết quả từ các chuyên đề trước, mỗi cán bộ, đảng viên thể hiện cao tinh thần trách nhiệm, trung thực trong công việc, ý thức phục vụ, gắn bó với nhân dân được nâng lên, tạo được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, mối liên hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân ngày càng chặt chẽ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ đề ra. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 đến thời điểm này đều đạt và vượt so với kế hoạch. Một số chỉ tiêu đạt cao như diện tích và sản lượng tôm quảng canh, thu ngân sách, thực hiện Nghị quyết số 07 của Huyện ủy về tận dụng bờ xáng, bờ vuông để trồng màu và các loại cây có giá trị; gia đình văn hóa chiếm trên 70%; đạt 12/19 tiêu chí nông thôn mới…

Mô hình “5 không, 3 sạch” được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thực hiện tích cực, nhằm xây dựng gia đình văn hóa, con người văn minh.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thời gian qua trên địa bàn xuất hiện nhiều cách làm hay, gương điển hình mới được phát huy và nhân rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã. Điển hình có Hội Cựu chiến binh với mô hình “Nấm mồ đồng đội”, “Cột cờ kiểu mẫu”, vốn hỗ trợ sản xuất gần 500 triệu đồng; Hội Nông dân nhân rộng mô hình Cánh đồng mẫu 50 triệu, mô hình đa cây – đa con, trồng màu, nuôi rắn ri tượng, cá sấu; Hội Phụ nữ duy trì các mô hình tiết kiệm, hũ gạo tình thương, nuôi heo đất, mô hình giúp nhau vượt khó, câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”, “Địa chỉ tin cậy”… Các mô hình góp phần nâng cao mức sống của hộ gia đình, giảm khoảng 1,8% tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn xã.

Gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện tốt nhiệm vụ là một trong những tiêu chí được các chi bộ đề ra, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên. Đảng ủy đã hướng dẫn việc đăng ký các nội dung làm theo đúng với trọng tâm chuyên đề năm 2015, phải cụ thể và đề ra được các giải pháp, phương hướng phấn đấu gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc thù của từng tập thể, cá nhân.

Làng nghề đan đát truyền thống được Đảng bộ xã tạo điều kiện gìn giữ, phát huy, trở thành nét nẹp văn hóa tinh thần vùng U Minh.

Chị Trần Thị Sương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Ấp 18, bộc bạch: “Đối với tôi, học và làm theo Bác là làm sao phát huy tốt vai trò, trách nhiệm ở lĩnh vực mà mình phụ trách”. Với vai trò vận động tích cực của chị, mô hình góp vốn được thực hiện từ năm 2008, nay được mở rộng, tổng nguồn vốn trên 600 triệu đồng, ưu tiên giải quyết cho chị em có hoàn cảnh khó khăn, đã tạo điều kiện cho nhiều gia đình có vốn chăn nuôi, trồng trọt, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo. Chị Sương còn thường xuyên đến thăm hỏi, gần gũi hội viên, để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả.

Toàn Đảng bộ hiện có 366 đảng viên, sinh hoạt tại 30 chi bộ (20 chi bộ ấp). Bí thư Đảng ủy xã Dương Minh Khởi vui mừng: “Xã không có đảng viên thuộc đối tượng nghèo và không còn hộ gia đình chính sách khó khăn. Thành công từ công tác củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị và trách nhiệm với nhân dân đã giúp xã Nguyễn Phích tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Điều này được thể hiện rất rõ thông qua việc thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, trong đó có hạ tầng nông thôn. Chỉ tính riêng năm 2014, nhân dân tự nguyện đóng góp, đề xuất xây dựng 5 công trình lộ nông thôn với chiều dài khoảng 14km, tổng vốn trên 7 tỷ đồng”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *