Giới thiệu chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và văn hóa trong Đảng

Tham dự Hội nghị có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ các huyện ủy và Thành ủy Cà Mau; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn…

Hội nghị do GS.TS Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp, Ủy viên, Thư ký khoa học Hội đồng lý luận Trung ương triển khai.

Đây là chuyên đề học tập theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với chuyên đề văn hóa trong Đảng, sẽ làm phong phú, sinh động và sâu sắc hơn trong xây dựng Đảng, nhất là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 – khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”.
Hội nghị diễn ra hết ngày hôm nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *