Hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật còn nhiều hạn chế cần khắc phục

Hội nghị lần này diễn ra ngay sau thành công của hội nghị được tổ chức tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) diễn ra từ ngày 9 – 12/9 vừa qua, dành cho các đại biểu là cán bộ làm công tác tuyên giáo, văn học nghệ thuật, báo chí – truyền thông khu vực phía Bắc.

PGS-TS. Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS-TS. Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, nhấn mạnh: “Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến hoạt động văn học, nghệ thuật nói chung, vấn đề lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, hoạt động lý luận, phê bình văn học nghệ thuật nói riêng thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục.

Đó là cơ sở để Hội đồng tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo, văn học nghệ thuật, báo chí truyền thông… lần này”.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ được tập huấn, quán triệt các chuyên đề về: Định hướng và những nội dung cơ bản của lý luận văn học, nghệ thuật; Đường lối phát triển văn hóa, văn nghệ của Đảng trong thời kỳ mới; Quan điểm của Marx, Angels, Lenin và Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; Đấu tranh tư tưởng trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật hiện nay; Vấn đề tiếp nhận, vận dụng các lý thuyết nghệ thuật nước ngoài vào Việt Nam.

Có 230 đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phía Nam và miền Trung, Tây Nguyên tham dự Hội nghị; Cà Mau có 7 đại biểu tham gia Hội nghị.

Hội nghị sẽ diễn ra đến ngày 22/9.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *