Học Bác để xây dựng chi bộ vững mạnh

Cán bộ, đảng viên và nhân dân ấp Ông Định góp phần quan trọng trong thành tích đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 của xã Tân Ân Tây.

Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ

Chi bộ ấp Ông Định có 19 đảng viên, Chi ủy đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo. Cán bộ, đảng viên luôn có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng, chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quán triệt Chỉ thị 05, Chi bộ xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhất là cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nếp trong sinh hoạt Chi bộ hàng tháng và thường xuyên của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng; cụ thể hóa nội dung việc làm thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Hàng năm, Chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo Bác. Từng cá nhân xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung sát với chủ đề học tập và gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và chức trách, nhiệm vụ được giao, lấy kết quả việc học tập và làm theo Bác làm tiêu chuẩn trình xét, đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm.“Tập thể Chi ủy, đứng đầu là Bí thư Chi bộ, luôn nêu cao vai trò gương mẫu, tiên phong trong mọi việc làm theo, gương mẫu, trung thực và trách nhiệm. Thường xuyên nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. 100% cán bộ, đảng viên có ý thức tự giác thể hiện bằng việc làm cụ thể của mỗi người, tùy theo chức năng, nhiệm vụ của từng đồng chí được phân công phụ trách. Từ đó tạo sức lan tỏa, chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân”, ông Nguyễn Minh Dương, Bí thư Chi bộ ấp, cho biết.

Việc tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương đã tạo động lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thể hiện rõ nét qua diện mạo khởi sắc của ấp, đời sống kinh tế, văn    hóa – xã hội ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm. Ấp giữ vững danh hiệu Ấp văn hóa nhiều năm liền; cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; lộ giao thông nông thôn được bê-tông hóa; thực hiện hoàn thành Nghị quyết Đảng bộ xã về xây dựng NTM, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM. Công tác xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư gắn với xây dựng NTM luôn được thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao, tình hình an trật tự – an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Hệ thống chính trị luôn vững mạnh; công tác xây dựng Đảng được quan tâm thường xuyên; các đoàn thể chính trị – xã hội hoạt động hiệu quả, được đánh giá hàng năm đạt loại tốt, xuất sắc. Chi bộ ấp Ông Định luôn được Đảng ủy xã đánh giá đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh, riêng năm 2018, Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Các tập thể, cá nhân nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển, vì có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển xã Tân Ân Tây. Trong thành quả chung này, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của Chi bộ ấp Ông Định.

Vượt trội trong các phong trào thi đua

Qua gần 4 năm thực hiện Chỉ thị 05, trên cơ sở nhiệm vụ thực tiễn của Chi bộ, sự hưởng ứng, ủng hộ, đồng thuận trong nhân dân, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động bằng việc làm cụ thể thiết thực; từ đó, ngày càng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, vượt trội trong phong trào này và được đề xuất khen thưởng cấp huyện, cấp tỉnh.

Điển hình như ông Huỳnh Văn Phường, hội viên Chi hội Cựu chiến binh, đã tình nguyện hiến 3.500m2 đất để xây dựng trụ sở văn hóa; vận động nhân dân đóng góp 120 triệu đồng xây dựng trụ sở sinh hoạt văn hóa ấp khang trang để nhân dân sinh hoạt.

Nhân dân ấp Ông Định có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả. Ảnh: CHÍ HIỂU

Trong phát triển giao thông nông thôn, Chi bộ ấp vận động nhân dân hiến đất và xây dựng 10km lộ bê-tông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Bên cạnh đó, Ban Công tác Mặt trận ấp và các đoàn thể hoạt động mạnh, thể hiện vai trò nòng cốt trong hoạt động các phong trào thi đua yêu nước, nhất là vận động nhân dân xây dựng NTM, dấy lên phong trào học tập và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể: Vận động nhân dân làm hàng rào cây xanh và mô hình mỗi nhà làm hố rác; trên lĩnh vực kinh tế có các mô hình hiệu quả: Làm bánh phồng tôm, nuôi chồn hương, làm tôm khô, mắm tôm và ba khía muối, nuôi hàu lồng, nuôi vọp…

Ông Nguyễn Minh Dương phấn khởi: “Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sức hút, lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, hăng hái thi đua lao động sản xuất, đưa ấp ngày càng phát triển và góp phần xây dựng xã Tân Ân Tây đạt chuẩn xã NTM năm 2017”.

Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của Chi bộ ấp Ông Định nói riêng và các tổ chức cơ sở đảng nói chung là cơ sở vững chắc để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, để tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *