Học tập và làm theo Bác trở thành động lực phát triển ổn định và bền vững

Nâng cao tính chuyên nghiệp trong kinh doanh

Với chiến lược đầu tư hợp lý, Công ty đã phát triển bền vững, hướng đến nguồn thu cao nhất cho ngân sách địa phương; cung cấp sản phẩm vé số chất lượng, trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của hệ thống đại lý và các đối tác. Công ty xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, tạo dựng “nhân hòa” trên cơ sở công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết, trong mọi hoạt động lấy chữ tâm làm nền nảng, coi sáng tạo là đòn bẩy phát triển xây dựng một tổ chức học tập, nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết.

Thông qua việc triển khai và thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, nhân viên của Công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Năng lực công tác của cán bộ quản lý, các phòng, chi nhánh trong tỉnh đều nâng lên một bước, nhiều đơn vị thể hiện tính chuyên nghiệp cao trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, thông qua việc học tập và làm theo gương Bác đã giúp cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty rút ra được những bài học kinh nghiệm, những giải pháp và hướng đi đúng đắn trong mọi mặt hoạt động, tạo được sự đoàn kết, gắn bó trong tập thể; đặc biệt giúp cho cán bộ, nhân viên phát huy những ưu điểm và khắc phục hạn chế trong công tác chuyên môn cũng như trong sinh hoạt, góp phần vào thành công chung của Công ty.

Thông qua việc triển khai và thực hiện các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, nhân viên của Công ty đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt. Ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho những cá nhân có thành tích trong đóng góp, xây dựng và phát triển vé số Cà Mau 20 năm qua.

Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch kiêm Giám đốc, Bí thư Đảng ủy Công ty, khẳng định: Nhờ thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng giúp cán bộ, nhân viên Công ty đoàn kết, ra sức phấn đấu, vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu và nộp ngân sách năm sau đều cao hơn năm trước. Năm 2018, tổng doanh thu của Công ty đạt hơn 2.909 tỷ đồng, nộp ngân sách 850 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy chú trọng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, đoàn thể; gắn kết quả học tập và làm theo gương Bác với đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, bình xét thi đua, đề nghị các cấp khen thưởng hàng năm. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu của người cán bộ, đảng viên làm nội dung để đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, đoàn thể, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cấp ủy, các chi bộ, đoàn thể của Công ty.

Làm theo Bác, Đoàn Thanh niên Công ty đã có nhiều mô hình hiệu quả: Giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vui đến trường, tặng quà người nghèo, đóng góp thực hiện các chương trình đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương.

Lan tỏa mạnh mẽ

Nhận thức rõ mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Công ty đã thể hiện tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo với nhiều nội dung, hình thức triển khai phong phú để cán bộ, đảng viên, công nhân viên nâng cao nhận thức qua việc đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực.

Từ nhận thức đến hành động, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên Công ty hưởng ứng tích cực, xem đây là nội dung thiết thực để thực hiện hàng ngày. Hơn 2 năm qua, sức lan tỏa mạnh mẽ từ việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Công ty đã tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, là động lực to lớn góp phần giúp Công ty vượt qua khó khăn, hàng năm luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà UBND tỉnh giao. Tại Công ty, hầu như mỗi bộ phận đều có cá nhân người lao động gương mẫu, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ; xuất hiện nhiều mô hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương đảng viên, công nhân viên là điểm sáng tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Thời gian qua, Công ty cùng với các địa phương trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác an sinh xã hội.

Là Bí thư Chi đoàn, chị Tất Thị Tường Vi cùng với Ban Chấp hành Chi đoàn Công ty chú trọng nâng cao nhận thức, ý thức của đoàn viên thanh niên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia tích cực phong trào hoạt động của Đoàn, chị luôn chủ động đề ra nhiều hoạt động phù hợp với thực tế tại đơn vị, tạo ra sân chơi lành mạnh, là nơi sinh hoạt chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên. Nhờ vậy, các phong trào Đoàn: “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, “Xung kích vì cuộc sống cộng đồng”, “Rèn luyện thể dục thể thao” tại đơn vị đều thu hút đoàn viên thanh niên tham gia nhiệt tình. Chị Tường Vi cho biết: “Trong làm theo Bác, Đoàn Thanh niên Công ty đã có nhiều mô hình hiệu quả như giúp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vui đến trường, tặng quà người nghèo, đóng góp thực hiện các chương trình đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà tình thương…”.

Theo ông Lê Thanh Hải, sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, công nhân viên đã nhận thức đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức trách nhiệm, đạo đức lối sống, năng lực công tác của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, nhất là chuyển biến về thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, sửa đổi lề lối, phong cách làm việc và thực hiện đạo đức trong nghề nghiệp. Điều này góp phần củng cố, nâng cao và tạo sự thống nhất tư tưởng trong toàn Đảng bộ, kịp thời ngăn chặn, khắc phục những hạn chế; tạo được sự chuyển biến tích cực về công tác cán bộ. Đội ngũ cán bộ tại Công ty được quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và sắp xếp, bố trí phù hợp với chuyên môn, sở trường công tác. Việc đẩy mạnh học tập, làm theo Bác đã thực sự trở thành động lực giúp Công ty phát triển ổn định và bền vững, khẳng định được thương hiệu, vị trí và vai trò, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác đã thực sự trở thành động lực giúp Công ty phát triển ổn định và bền vững. Công ty đã nhận được nhiều huân chương, bằng khen, cờ thi đua của Trung ương, của tỉnh… Năm 2018, Công ty vinh dự được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tuyên dương là đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *