Hội Văn học nghệ thuật tỉnh: Lực lượng sáng tác chỉ khoảng 40%

Hội VHNT tỉnh hiện quản lý 273 hội viên, với các chuyên ngành: Âm nhạc, điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật, múa, kiến trúc. 6 tháng đầu năm, kết nạp được 9 hội viên, giải thể 5 hội viên chuyên ngành múa. Hội đã quyết định thành lập Tổ công tác giám sát thực hiện Điều lệ Hội.

Hội đã tổ chức cho hội viên dự Trại sáng tác Mỹ thuật tại huyện Năm Căn và 2 chuyến sáng tác ngoài tỉnh (Đắk Lắk, Bình Dương); phát hành 2.000 cuốn Tạp chí Văn nghệ Cà Mau; vận hành ổn định Trang thông tin điện tử; xuất bản 500 cuốn tập nhạc của nhiều tác giả…

Việc tiếp cận và phản ánh đời sống xã hội sát thực hơn, kịp thời đáp ứng phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ của công chúng. Tuy nhiên lực lượng sáng tác chỉ chiếm khoảng 40%, số còn lại hầu như không còn tham gia hoạt động. Hiếm có tác giả chịu khó đầu tư cho những đề tài lớn, như: Chiến tranh cách mạng, sự nghiệp đổi mới đất nước, chủ yếu là sáng tác để tham dự các cuộc thi.

Thời gian tới, Hội tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ và các quy định của Hội; xem xét việc quản lý và phát triển hội viên; xây dựng quy chế chi tiêu hỗ trợ sáng tạo tác phẩm, công trình VHNT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *