Hơn 120 tỷ đồng đã đến tay người bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Cụ thể, 3 nhóm đối tượng được chi hỗ trợ gồm: người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và diện hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Có tổng số 106.775 người, được nhận hỗ trợ với số tiền trên 120 tỷ đồng.

Chi tiền hỗ trợ tại huyện Thới Bình cho 3 nhóm đối tượng, với số tiền 10,7 tỷ đồng.

Trong đó, đối tượng người có công 14.637 người, tổng số tiền hỗ trợ là 21,9 tỷ đồng; đối tượng bảo trợ xã hội 39.275 người, tổng số tiền trên 58,7 tỷ đồng; diện hộ nghèo và cận nghèo 52.863 người, với tổng số tiền hơn 39,6 tỷ đồng.

Cũng trong ngày hôm nay 21/5, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kết thúc nhận hồ sơ từ các địa phương thuộc các nhóm đối tượng còn lại, làm cơ sở tiến hành hỗ trợ trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *