Khai mạc Hội nghị Liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế APEC

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh nhắc lại về tầm nhìn của các lãnh đạo hơn 20 năm trước khi đặt ra “Mục tiêu Bogor”.

“Tới năm 2020, chúng ta có thể đạt được các mục tiêu Bogor đã đề ra. Tại Hội Nghị các Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 23 tại Hà Nội vào tháng 5 vừa qua, các Bộ trưởng Thương mại APEC đã bày tỏ mong muốn đạt được những mục tiêu Bogor đã đề ra qua các hoạt động thương mại cụ thể và cấp bách”, Bộ trưởng Tuấn Anh nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Tuấn Anh, tại Hội nghị Bộ trưởng APEC (AMM) lần này, các thành viên sẽ thảo luận về những gì APEC đã và đang thực hiện để hướng tới mục tiêu quan trọng này và sẽ bàn bạc về các bước tiếp tới để thúc đẩy quá trình hoàn thành mục tiêu Bogor.

“Tôi mong rằng, tôi và các bộ trưởng sẽ có thể tận dụng tối đa cơ hội trước thềm hội nghị cấp cao APEC của chúng ta này để thể hiện sự linh hoạt và mong muốn của chúng tôi trong việc hội nhập kinh tế khu vực. Chúng tôi mong muốn có thể hoàn thành những gì còn thiếu sót và đề ra được mục tiêu cần thiết nhất cho quá trình trên”, Bộ trưởng Tuấn Anh phát biểu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *