Kinh tế tập thể cần có chính sách đặc thù?

Trong 213 HTX hiện có, tập trung nhiều trên lĩnh vực nông nghiệp với 143 HTX.

Trong 10 nhóm vấn đề mà Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh kiến nghị đến UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp, nhấn mạnh đến việc tăng cường công tác liên doanh, liên kết trong tổ chức sản xuất kinh doanh của HTX; phát triển HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương, trên cơ sở liên kết hộ sản xuất với doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ hàng hóa.

Xây dựng một số mô hình HTX hoạt động hiệu quả, ứng công nghệ cao, kỹ thuật tiên tiến, thu hút số đông dân tham gia theo cụm liên kết ngành, tạo chuỗi giá trị bền vững cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực có quy mô lớn; các HTX dịch vụ theo địa bàn xã thực hiện một số tiêu chí của nông thôn mới… để phổ biến, nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, củng cố niềm tin của người dân về HTX.

Duy trì và tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; khuyến khích, hỗ trợ HTX đăng ký nhãn hiệu, xây dựng nhãn thương hiệu, tạo chuỗi liên kết để nâng cao giá trị và mở rộng đầu ra sản phẩm; tạo điều kiện để Liên minh HTX, các HTX và tổ hợp tác trưng bày, giới thiệu sản phẩm chủ lực…

Từ thực tế trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Văn Sử vừa có văn bản giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, các địa phương lồng ghép, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phát triển KTTT theo kiến nghị của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh; đồng thời rà soát, tham mưu UBND tỉnh trong việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù phát triển KTTT theo kiến nghị của Ban Kinh tế – Ngân sách…

Thực hiện Luật HTX năm 2012, đến cuối năm 2019, Cà Mau có 213 HTX (tập trung nhiều trên lĩnh vực nông nghiệp với 143 HTX), với tổng số 3.614 thành viên và 4.201 lao động, 891 cán bộ quản lý; tổng số vốn điều lệ đăng ký trên 267,6 tỷ đồng; doanh thu bình quân 900 triệu đồng; lãi bình quân 200 triệu đồng; thu nhập bình quân của người lao động 42 triệu đồng/người/năm.

 Qua khảo sát thực tế, Cà Mau hiện chỉ có 24/213 HTX hoạt động đúng luật (tỷ lệ 11,27%) và khoảng 3% HTX hoạt động điển hình, hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *