Lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2016

Tuy nhiên, trước cảnh báo thực trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng của hiện tượng ElNino, ngành Nông nghiệp xây dựng lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản với những thời điểm cụ thể. Theo đó, trên cơ sở nhận định tình hình mùa khô, nghề nuôi tôm sú chỉ nên nuôi một vụ trong năm, thời gian thả giống từ tháng 1 đến 4; tôm thẻ chân trắng 2 vụ trong năm theo lịch thả giống vụ 1 như tôm sú và vụ hai từ tháng 8 đến 10. Đối với hình thức quảng canh cải tiến, khuyến khích chỉ nuôi hai vụ trong năm, phải có thời gian phơi đất 45 ngày giữa các vụ nuôi. Nuôi tôm quảng canh, cần thả cắt vụ để có thời gian cải tạo đất và phải phơi ao giữa vụ từ 15 – 30 ngày. Nên có khu ương giống trước khi thu hoạch lúa để tranh thủ mùa vụ đối với tôm – lúa; chỉ nên phơi đầm từ 7 – 10 ngày, vì lâu hơn sẽ ảnh hưởng đến cây rừng đối với hình thức tôm – rừng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thú y, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư cùng Phòng Nông nghiệp các huyện, thành phố chủ động phối hợp tổ chức, hướng dẫn, khuyến cáo, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai lịch thời vụ năm 2016 đến người sản xuất, đồng thời theo dõi tình hình, kịp thời xử lý dịch bệnh, giúp nông dân có được những vụ mùa hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *