Mặt trận các cấp hỗ trợ, giúp đỡ 811 hộ thoát nghèo

Con số trên được nêu tại Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2019 và triển khai chương trình hành động năm 2020, do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức ngày 31/12.

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phối hợp, các hoạt động vận động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội được triển khai sâu rộng, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện; nhất là công tác hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững và công tác xây dựng, nhân rộng mô hình có hiệu quả, đã lan tỏa rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 21 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác Mặt trận năm 2019; tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho 4 đơn vị. Ảnh: Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng trao Cờ thi đua tặng 4 đơn vị.

Nổi bật, trong năm 2019, toàn tỉnh đã vận động Quỹ Vì người nghèo được 27,8 tỷ đồng; xây dựng 23 cây cầu giao thông nông thôn; 22 căn nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng. Phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức bàn giao 10 căn Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể tích cực vận động, hỗ trợ cho hộ nghèo, vùng nghèo trên 18,4 tỷ đồng.

 Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh chủ trì thực hiện 1.133 mô hình, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững…

Hội nghị đồng thời thông qua Kế hoạch Ủy ban MTTQ các cấp tham gia công tác giảm nghèo bền vững, Kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình năm 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *