Minh bạch – yêu cầu quan trọng trong PCI, phát triển kinh tế, thu hút đầu tư

Thực hiện minh bạch được xác định là giải pháp quan trọng góp phần thu hút đầu tư, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Với cái nhìn tổng thể, từ chỉ số PCI năm 2017, tỉnh Cà Mau đã có nhiều động thái tích cực nhằm cải thiện các chỉ số thành phần thấp điểm, giảm điểm, tiêu cực. Trong đó, đối với chỉ số tính minh bạch, địa phương xác định đây là chỉ số đóng vai trò quan trọng trong cải thiện, thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Để cải thiện chỉ số này, việc công bố và minh bạch thông tin liên quan đến quy hoạch, khung giá đất, thủ tục hành chính, các chính sách có liên quan đến việc cho thuê đất, thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư, đấu thầu, tài chính tín dụng… là tiền đề tạo sự công bằng, tính kịp thời trong việc tiếp cận thông tin, tính chủ động, năng động trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó, tỉnh Cà Mau đã kịp thời đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các trang điện tử của tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định. Văn phòng UBND tỉnh cũng đã có nhiều tin, bài, hình ảnh và các văn bản, thực hiện đăng tải về các chuyên đề: Lấy ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thông tin về đất đai; chuyên đề Thông tin về ngân sách; chuyên đề Công bố thông tin doanh nghiệp; trang trao đổi – hỏi đáp và tiếp nhận phản ánh kiến nghị.

Ngoài ra, thực hiện liên kết hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử với 1.973 thủ tục được đăng tải. Trong đó có hơn 470 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, gần 1.000 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và hơn 500 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2.

Mở chuyên đề Doanh nghiệp và chuyên đề Công dân: Hỗ trợ doanh nghiệp; chính sách đầu tư; chiến lược định hướng phát triển; dự án – hạng mục; công dân… Xây dựng Module thống kê tình hình giải quyết hồ sơ, thông tin về ngân sách, đất đai… Đăng tải kịp thời thông tin văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận và trả lời câu hỏi – ý kiến phản ánh của độc giả trên chuyên mục Hỏi đáp – Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.

Để cải thiện chỉ số này, Cục Thuế Cà Mau cũng đã phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Quyết định số 2181/QĐ-TCT ngày 27/12/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc quy định tiêu chuẩn văn hóa công sở và đạo đức công chức, viên chức ngành thuế, nhất là đối với công chức, viên chức có quan hệ làm việc trực tiếp với người nộp thuế; kiểm tra công vụ thường xuyên và đột xuất đối với các phòng, chi cục thuế. Trong năm 2018, thực hiện 38 cuộc kiểm tra nội bộ tại các chi cục thuế và các phòng chức năng thuộc Cục Thuế để phòng ngừa tiêu cực, đồng thời nghiêm khắc xử lý công chức sai phạm, tiêu cực trong quá trình thực thi công vụ; chưa có trường hợp nào doanh nghiệp phản ánh hoặc cơ quan chức năng phát hiện cán bộ thuế có thương lượng với doanh nghiệp.

Trước sự quan trọng của chỉ số tính minh bạch trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã có ý kiến chỉ đạo, giao nhiều nhiệm vụ quan trọng để cải thiện điểm số ở chỉ số này.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới cần nâng cao chất lượng độ mở của Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thông qua công tác thường xuyên cập nhật, công khai 100% thủ tục hành chính, phí và lệ phí, các tài liệu quy hoạch, kế hoạch, tài liệu pháp lý, tài liệu ngân sách theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của đơn vị trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử thành phần theo hướng giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ tiếp cận.

 Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Tuyên truyền, nâng cao hiệu quả hoạt động thường xuyên chuyên mục trao đổi hỏi đáp với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên cổng thông tin điện tử, trang thông tinh điện tử thành phần của các cơ quan, đơn vị đảm bảo trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý và phối hợp xử lý lịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho danh nghiệp, nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị có liên quan nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng, kiểm tra, rà soát, theo dõi công tác thi hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện công khai đồng bộ các tài liệu pháp lý có liên quan chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Cục Thuế thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với công chức có quan hệ trực tiếp với người nộp thuế, xử lý nghiêm công chức sai phạm trong thực thi công vụ. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn, cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin, quy trình, hồ sơ và thủ tục có liên quan đến thuế giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ tiếp cận, nắm bắt kịp thời.

Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản và các hội hành nghề khác có liên quan tích cực tham gia xây dựng và phản biện các chính sách của tỉnh. Nâng cao chất lượng hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các doanh nghiệp, tập hợp, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của đội ngũ doanh nhân đến cơ quan có thẩm quyền để có giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *