Nâng cao hiệu quả công tác giám sát tàu cá

Đại biểu được hướng dẫn thực hiện công tác phối hợp khai thác, xử lý dữ liệu Hệ thống giám sát tàu cá thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau, được quy định tại Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 7/5/2020 của UBND tỉnh; thực hiện các nội dung liên quan đến quy trình lắp đặt, tháo gỡ thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo Quyết định 1076/QĐ-SNN ngày 27/7/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn khai thác dữ liệu tại Hệ thống giám sát tàu cá trên các ứng dụng điện thoại di động. Đồng thời tiến hành thảo luận, phân tích, đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả các quy định.

Buổi tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác giám sát tàu cá, từ đó góp phần giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm các quy định liên quan đến giám sát hành trình tàu cá để khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *