Nền tảng năm 2019 là tiền đề cho sự thành công năm 2020

Xuất khẩu thủy sản dù không đạt mục tiêu, nhưng vẫn giữ vai trò và đóng góp quan trọng nhất vào kinh tế địa phương.

Năm 2019, nền kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trong tỉnh GRDP tăng 7% so với năm 2018. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp và tăng dần ngành dịch vụ (trong đó, lĩnh vực dịch vụ chiếm 40,9% GRDP). Tổng sản lượng thủy sản đạt 568.000 tấn (trong đó, sản lượng tôm đạt 200.000 tấn), sản lượng tôm chế biến đạt 143.900 tấn, là tỉnh có kim ngạch xuất khẩu tôm lớn nhất cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 13.810 tỷ đồng (vượt 3,1% kế hoạch); thu ngân sách nhà nước đạt 5.519 tỷ đồng, vượt 20,8% dự toán. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,32% (trong năm đã giảm 1,74%).

Việc tỉnh thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh (tháng 4/2019) đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hoạt động khởi nghiệp, tạo sức bật trong công tác thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quy mô vốn đầu tư vào tỉnh năm 2019 tăng gần 4,5 lần so với năm trước; hạ tầng kinh tế – xã hội ngày càng hoàn thiện, kết cấu hạ tầng du lịch được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới, nổi bật là cụm công trình tại Khu Du lịch Mũi Cà Mau.

Để nhìn nhận và đánh giá sự phát triển của một địa phương, phải nhìn vào số dự án đầu tư trên địa bàn. Theo con số thống kê chưa đầy đủ, khi trong năm dù tỉnh chỉ thu hút gần 30 dự án đầu tư mới, tuy nhiên số vốn đăng ký lên đến trên 23.600 tỷ đồng, quy mô vốn năm 2019 tăng gấp nhiều lần so với năm trước. Lũy kế, trên địa bàn có tổng số 352 dự án đang hoạt động, tổng vốn 116.484 tỷ đồng. Từ những dự án này, không những góp phần phát triển kinh tế địa phương, khai thác tiềm năng kinh tế tại chỗ hiệu quả, mà còn giải quyết được lượng lớn lao động trong tỉnh, tăng thu nhập cho người dân; ngoài ra còn đóng góp đáng kể vào ngân sách, tích cực cùng tỉnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội… Theo đó, năm qua, Cà Mau có trên 38.700 lao động được giải quyết việc làm, trong đó lao động ngoài tỉnh 22.450 người, lao động nước ngoài 250 người.

Cà Mau tiếp tục phát động nhân dân phát huy tiềm năng đất, nuôi trồng phù hợp, tăng thu nhập mang tính ổn định, bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Kết cấu hạ tầng dù có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, trước xu thế phát triển nhanh, yếu tố này vẫn còn là trở lực, làm giảm bước tiến của tỉnh. Không phát huy được lợi thế, hạn chế thu hút đầu tư…, nguyên nhân một phần không nhỏ do hạ tầng, đặc biệt là trên lĩnh vực giao thông còn hạn chế, nhỏ, thiếu kết nối. Cùng với tác động của biến đổi khí hậu đến đời sống, sản xuất ngày càng gay gắt, đã cản trở mục tiêu phát triển bền vững của địa phương.

Nhìn thẳng vào mặt chủ quan cho thấy, vẫn còn đó một bộ phận lãnh đạo, điều hành một số ngành và địa phương có lúc chưa quyết liệt, thụ động, đùn đẩy trách nhiệm; ý chí và năng lực một số cán bộ hạn chế; phối hợp giữa các ngành, các cấp thiếu chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc chưa kịp thời. Một số đơn vị, địa phương khi xây dựng một số chỉ tiêu thiếu tính khả thi, chưa đủ và không xác định được nguồn lực thực hiện; một số chương trình, dự án trọng điểm triển khai chậm, ảnh hưởng tiến độ phát triển…

Xác định năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ, tập trung rà soát lại kết quả giai đoạn 5 năm, Cà Mau đề ra 12 mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2020 với nhiều quyết tâm. Theo đó, tiếp tục dồn sức đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu kinh tế; sử dụng tốt các nguồn lực xã hội; nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực lợi thế, tiềm năng của tỉnh; nâng cao nguồn nhân lực; tích cực ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh cải cách hành chính; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Một số chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020:

Tổng sản phẩm trong tỉnh (giá so sánh) tăng 7%. GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt 50,8 triệu đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 14.800 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu 1,2 tỷ USD; Thu ngân sách 5.695 tỷ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5% (không bao gồm hộ nghèo thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm 0,3% (không bao gồm hộ cận nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội); Giải quyết việc làm cho 39.000 lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo (không kể truyền nghề) đạt 50%; Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế đạt 92%…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *