“Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” tại Ấp 10, xã Khánh An

Ông Đoàn Tấn Sỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau, tặng bằng khen cho Ban công tác Mặt trận Ấp 10.

Ban công tác Mặt trận Ấp 10 báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”: Ấp có 325 hộ, đến nay có 86,15% hộ đạt chuẩn văn hóa, tăng 37 hộ; trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%; trong năm giảm 9 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 87%; hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nhân dân luôn đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, Ấp 10 phấn đấu có 95% trở lên nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy chế của ấp đề ra.

Vận động nhân dân đóng góp các loại quỹ đạt chỉ tiêu trên giao; giảm 2 hộ nghèo; trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt 100%; xây dựng đạt ít nhất 1 mô hình do MTTQ chủ trì; vận động từ 80% hộ trở lên trồng hàng rào cây xanh…

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho Ban Công tác MTTQ Ấp 10, vì có thành tích trong công tác Mặt trận và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *