“Nghị quyết tam nông” mong dân thoát nghèo

Cà Mau có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước, với 300.000ha, trong đó có trên 277.000ha nuôi tôm. Sản lượng tôm hàng năm đạt từ 150 – 170 ngàn tấn, kim ngạch xuất khẩu hàng năm khoảng 1 – 1,2 tỷ USD.

Thuận lợi nhiều nhưng cũng không ít khó khăn

Để có thể phát huy tối đa những thành tựu đã đạt được sau 10 năm thực hiện nghị quyết tam nông, việc nhận diện rõ được các rào cản là hết sức quan trọng, để từ đó có các giải pháp phù hợp. Đặc biệt, trong giai đoạn hội nhập hiện nay, những giải pháp cần phải đồng bộ, khoa học và hợp lòng dân.

Đó là những vấn đề phát sinh trong quá trình lao động sản xuất chưa đáp ứng thỏa đáng tâm tư, nguyện vọng người dân… Rất cần những giải pháp thiết thực, để phát huy tối đa hiệu quả của nghị quyết tam nông, đặc biệt là trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Sản xuất nông nghiệp thiếu những sản phẩm chủ lực; một bộ phận nông dân trình độ nhận thức còn hạn chế, chưa khắc phục được tính trông chờ, ỷ lại; xây dựng nông thôn mới vẫn còn nặng hình thức… Đây là những tồn tại, rào cản không nhỏ cần sự chung tay để nỗ lực vượt qua.

Cà Mau có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước, với 300.000ha, trong đó có trên 277.000ha nuôi tôm. Sản lượng tôm hàng năm đạt từ 150 – 170 ngàn tấn, kim ngạch xuất khẩu hàng năm khoảng 1 – 1,2 tỷ USD, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Sau con tôm, cây lúa chiếm vị thế là cây trồng chính của tỉnh, nhất là từ khi triển khai thực hiện mô hình Cánh đồng lớn lúa, Cánh đồng lớn lúa – tôm thì năng suất, chất lượng từ mô hình mang lại khá cao, mở ra hướng phát triển bền vững cho nông dân.

Để đạt được những bứt phá mới ở lĩnh vực này, từ khi ban hành nghị quyết đến nay, tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó chuyển đổi phương thức nuôi, đặc biệt là mô hình nuôi tôm công nghiệp, tôm siêu thâm canh đã và đang góp phần tăng nhanh về diện tích và nâng cao sản lượng tôm nuôi của tỉnh.

Sau con tôm, cây lúa chiếm vị thế là cây trồng chính của tỉnh, nhất là từ khi triển khai thực hiện mô hình Cánh đồng lớn lúa, Cánh đồng lớn lúa – tôm thì năng suất, chất lượng từ mô hình mang lại khá cao, mở ra hướng phát triển bền vững cho nông dân. Dưới sự hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, cánh đồng mẫu lớn, nay là cánh đồng lớn đã đi vào cuộc sống người dân và phát huy hiệu quả tích cực từ năm 2012 đến nay.

Mục tiêu đề ra của cánh đồng lớn là năng suất lúa – tôm tăng từ 15 – 20% so với sản xuất truyền thống; tạo sự đồng thuận liên kết giữa nông dân với nhau trong quá trình sản xuất, từ đó giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Mô hình Cánh đồng lớn sẽ góp phần giải quyết được vấn đề về tổ chức lại sản xuất cho bà con, áp dụng các hình thức sản xuất: Hợp tác xã, tổ hợp tác… nâng cao thu nhập đời sống, bảo vệ môi trường, sản xuất bền vững, hướng tới xây dựng nông thôn phát triển bền vững.

Diện mạo nông thôn của tỉnh Cà Mau thay đổi từng ngày nhờ nghị quyết tam nông.

Giải pháp phát triển, bền vững

Cùng với nghị quyết tam nông, đã lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với phong trào “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”. Cũng từ đó, xuất hiện nhiều “kỹ sư miệt vườn” sáng tạo ra nhiều mô hình vừa góp phần làm sáng đẹp các vùng quê, vừa là những phương tiện hữu ích phục vụ sản xuất, sinh hoạt thiết thực, hiệu quả.

Song hành cùng tam nông, tỉnh cũng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã góp phần đưa bộ mặt nhiều vùng nông thôn đổi mới; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển nhanh, năng suất, chất lượng, giá trị cây trồng, vật nuôi từng bước tăng lên. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nông thôn được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người tăng hơn 1,5 lần so với năm 2008; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo. Với xuất phát điểm năm 2010 (thời điểm bắt đầu thực hiện chương trình), bình quân chỉ đạt 4 tiêu chí/xã, đến nay bình quân đạt 12,5 tiêu chí/xã; tăng bình bình quân 8,5 tiêu chí so với thời điểm xuất phát; có 29/82 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 35,4% tổng số xã toàn tỉnh.

Thực tế đã chứng minh, nghị quyết tam nông là một trong những giải pháp phát triển bền vững của ngành Nông nghiệp cả nước nói chung cũng như tỉnh Cà Mau nói riêng. Tỉnh Cà Mau đang hướng tới tính hoàn thiện của nghị quyết, thông qua việc chú trọng, đẩy mạnh xây dựng và phát triển các thương hiệu nông sản chủ lực của tỉnh: Nuôi tôm sinh thái gắn với phát triển rừng; mô hình lúa – tôm; nuôi tôm siêu thâm canh… có sự cải tiến trong kỹ thuật nuôi, sao cho vừa đảm bảo các yêu tố: Tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng; hạ thấp chi phí, nâng cao giá trị đầu ra, giúp nông dân sinh lời, ổn định giá cả đầu ra trong sản xuất.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương phải xem phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân là nhiệm vụ ưu tiên của hệ thống chính trị và trách nhiệm của toàn xã hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nhằm tạo đột phá, thành quả to lớn hơn; nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước và vai trò của MTTQ, đoàn thể và nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X; khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún và tình trạng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; xem sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ là định hướng phát triển trong thời gian tới; rà soát, tháo gỡ những cơ chế, quy định gây khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; nghiên cứu mở rộng thị trường trong và ngoài nước và khắc phục tình trạng được mùa, mất giá; sản xuất phải gắn với thị trường tiêu thụ, an toàn vệ sinh thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; phát huy vai trò của khoa học – kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; quan tâm phát triển mô hình khởi nghiệp vùng nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *