Nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Cà Mau.

Tại điểm cầu Cà Mau có sự tham gia của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình, các phó bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh, báo cáo viên cấp tỉnh, bí thư, phó bí thư các huyện, thành phố, trưởng ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy.

Chuyên đềnăm 2019 là “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền, đoàn thể lựa chọn những vấn đề hạn chế, tồn tại có liên quan đến 3 nội dung của chuyên đề: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống nhân dân.

Các địa phương tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình, hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng tiếp tục tuyên truyền, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với cơ sở; đồng thời biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Các đảng viên, đoàn viên, hội viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.Trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *