Ngọc Hiển: Nhiều giải pháp giảm nghèo

Bí thư Huyện ủy Phạm Chí Hải (bìa phải) kiểm tra mô hình sản xuất của hộ nghèo.

Năm nay, huyện đã tranh thủ nguồn Quỹ Vì người nghèo khoảng 1,3 tỷ đồng hỗ trợ cho 150 hộ gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn mượn vốn sản xuất. Huyện ủy phân công 47 phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện nhận hỗ trợ, giúp đỡ 31 ấp, khóm có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao. Tranh thủ với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân 51 tỷ đồng, giúp  cho 3.500 hộ nghèo, cận nghèo có vốn sản xuất, xây cất nhà ở, đầu tư các mô hình sản xuất. Theo kế hoạch, cuối năm nay, huyện phấn đấu giảm 143 hộ nghèo và 104 hộ cận nghèo.

Để tăng cường hiệu quả trong công tác giảm nghèo, huyện triển khai thí điểm các mô hình nuôi tôm 3 giai đoạn; tổ chức chuyển giao 26 lớp tập huấn trên lĩnh vực chọn con giống, nuôi tôm sinh thái, nuôi tôm – cua kết hợp, nuôi tôm siêu thâm canh năng suất cao; mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn và con em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, sau đào tạo nghề đã giải quyết việc làm cho lao động. Bên cạnh đó, tăng cường vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ hộ nghèo, tổng trị giá trên 4 tỷ đồng.

Mô hình vỗ béo cua mẹ lên trứng đã giúp cho nhiều hộ dân có thu nhập cao.

Đến nay, huyện có 15 hợp tác xã (HTX), 110 tổ hợp tác (THT) trên các lĩnh vực. Địa phương quan tâm và tạo mọi điều kiện để các HTX, THT sản xuất phát triển kinh tế, góp phần tạo được việc làm cho lao động nông thôn. Đặc biệt, huyện từng bước khuyến khích các HTX, THT sản xuất nghiên cứu, phát triển các sản phẩm mang đặc trưng của quê hương để đăng ký sản phẩm OCOP (Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”). Đây cũng là giải pháp lâu dài để Ngọc Hiển vực dậy tiềm năng kinh tế, giúp hộ nghèo tiếp cận mô hình sản xuất, có việc làm, ổn định cuộc sống, tiến đến giảm nghèo bền vững.

Ông Phạm Chí Hải, Bí thư Huyện ủy, thông tin: “Hiện huyện có 534 hộ nghèo, chiếm 2,97% và 794 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 4,41%. Để giảm tỷ lệ hộ nghèo, huyện cần xây dựng mô hình giảm nghèo cụ thể, hiệu quả để nhân rộng, tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo phát triển sản xuất và ổn định thu nhập”. Cũng theo Bí thư Huyện ủy, muốn giảm nghèo hiệu quả thì phải dần thay đổi tư duy cho hộ nghèo. Việc hỗ trợ hộ nghèo phải thực hiện bằng cái tâm, trách nhiệm. Cán bộ, đảng viên nhận hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo phải quyết liệt, không buông lơi, hỗ trợ cho hộ nghèo từ cách thức làm ăn cho đến mô hình kinh tế. Riêng đối với những hộ cận nghèo, cũng cần thường xuyên tạo cơ hội phát triển kinh tế, bởi từ hộ cận nghèo xuống hộ nghèo rất dễ, vì vậy phải song hành giúp đỡ cả hộ nghèo lẫn hộ cận nghèo thì mới đạt được hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *