Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau: Tháng ngưng hoạt động để bảo trì lại có tổng điện năng cao hơn tháng hoạt động

Cụ thể, Sở Xây dựng đề nghị cung cấp các thông tin liên quan đến công suất điện trung bình sử dụng hàng tháng (kw) của Nhà máy; điện năng (kwh) mà Nhà máy sử dụng từng tháng từ tháng 1/2018 đến tháng 5/2020; số thu tiền điện hàng tháng mà Điện lực TP. Cà Mau thu của Nhà máy từ năm 2018 đến tháng 5/2020.

Hoạt động tại Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau.

Tiếp nhận đề nghị, mới đây Điện lực TP. Cà Mau đã có văn bản phản hồi Sở Xây dựng.

Theo văn bản cung cấp của Điện lực TP. Cà Mau thì công suất sử dụng điện trung bình của Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau năm 2018 là 27.692kw, năm 2019 là 61.000kw và 5 tháng năm 2020 là 36.460kw.

Về điện năng mà Nhà máy sử dụng từng tháng từ tháng 1/2018 đến tháng 5/2020 thì tháng thấp nhất là tháng 1/2019 với 9.500kwh, tháng cao nhất là tháng 4/2019 với 94.400kwh.

Ngày 27/7/2018, Nhà máy ngưng hoạt động bảo trì, đến ngày 7/2/2019 hoạt động trở lại.

Văn bản của Điện lực TP. Cà Mau thể hiện, tháng mà Nhà máy rác ngưng hoạt động để bảo trì lại có tổng điện năng cao hơn tháng hoạt động. Cụ thể, tháng 8/2018 tổng điện năng là 40.900kwh, tháng 1/2020 là 24.100kwh, tháng 2/2020 là 22.700kwh, tháng 3/2020 là 29.000kwh.

Tại một diễn biến liên quan, trước đó, UBND tỉnh có Quyết định thành lập Tổ công tác xác định tỷ lệ rác thải phải chôn lấp sau xử lý của Nhà máy xử lý rác thải TP. Cà Mau.

Tổ công tác có nhiệm vụ túc trực tại Nhà máy để giám sát từ khâu tiếp nhận đến tất cả các khâu xử lý rác theo đúng quy định, công nghệ của dự án đã được cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động của Nhà máy theo 2 chu kỳ (chu kỳ 30 ngày) xử lý rác hoàn chỉnh của từng ngày theo quy trình công nghệ xử lý rác thải của dự án được duyệt. Từ đó, xác định tỷ lệ rác thải phải chôn lấp sau xử lý khi Nhà máy vận hành đúng quy trình công nghệ được duyệt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *