Nơi vùng giáp ranh

Làm muối là nghề chính của diêm dân xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi, nơi giáp ranh với làng muối huyện Đông Hải, Bạc Liêu nổi tiếng khắp vùng.

Điện về với bà con vùng giáp ranh thuộc xã Biển Bạch, huyện Thới Bình.

Cà Mau có phía bắc giáp tỉnh Kiên Giang, gồm các xã: Khánh Tiến, Khánh Thuận (huyện U Minh); Biển Bạch, Trí Lực, Trí Phải (huyện Thới Bình); phía đông bắc giáp tỉnh Bạc Liêu, gồm các xã: Tân Phú, Tân Lộc Đông (huyện Thới Bình); Tắc Vân, Định Bình (TP. Cà Mau) và Tân Thuận (huyện Đầm Dơi).

Xây dựng lộ giao thông nông thôn nơi vùng giáp ranh địa phận Kiên Giang, tạo điều kiện cho hai địa phương cùng phát triển.

Mô hình nuôi rắn ri tượng của ông Hùng Anh, ấp Thanh Tùng, xã Biển Bạch, huyện Thới Bình (nơi giáp ranh với xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) mỗi năm thu nhập hơn 50 triệu đồng.

Chiếc cầu nơi ven rừng, thuộc Ấp 17, xã Khánh Thuận, huyện U Minh, nối liền với xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang.

Từ những xã vùng ven, vùng giáp ranh vô cùng khó khăn, sau 20 năm tái lập tỉnh, bằng ý chí vươn lên của người dân Cà Mau cũng như sự chung tay xây dựng quê hương của chính quyền địa phương các cấp, đã làm cho bộ mặt nông thôn nơi vùng địa phận giáp ranh ngày càng khởi sắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *