Phải xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi

Qua triển khai, thực hiện, nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên. Việc thực hiện Chỉ thị đang dần đi vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn.

Qua đó ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều điển hình trên các lĩnh vực, nhiều cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền đoàn thể, cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác, tác phong công tác gần dân, sát dân, vì dân, “nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, làm việc khoa học… được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thông qua các tham luận, thảo luận, Hội nghị khẳng định, việc thực hiện Chỉ thị 05 tiếp tục góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị.
Bên cạnh những kết quả tích cực, việc triển khai thực hiện Chỉ thị ở một số cấp ủy còn lúng túng, có nơi làm còn chậm theo kế hoạch của Trung ương; trong quán triệt nội dung chưa thật đầy đủ, sâu sắc, thiếu thống nhất…

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, ban cán sự đảng, đảng đoàn các bộ, ban, ngành, đoàn thể… xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi, các điều kiện bảo đảm phân công tổ chức, cá nhân thực hiện.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tỉnh Cà Mau có 01 tập thể là Đảng bộ phường 5, TP. Cà Mau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *