Phú Tân vững bước đi lên

Toàn huyện hiện có gần 1.740ha nuôi tôm công nghiệp, năng suất từ 4 – 6 tấn/ha/vụ.

Bí thư Huyện ủy Dương Hoài Nam: “Phát huy những thắng lợi đã đạt được, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết năm 2020”.

Năm 2019, địa phương xây dựng được hơn 60.000m lộ bê-tông, đạt trên 200% kế hoạch năm.Hộ ông Nguyễn Văn Khắc (ấp Tân Nghĩa, xã Rạch Chèo) là điển hình trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài phát triển kinh tế gia đình, ông còn trồng hàng rào cây xanh, góp phần tạo cảnh quan nông thôn xanh – sạch – đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *