Quốc phòng – An ninh

1.000 lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân Cà Mau

Ngày 26/11, tại thị trấn Rạch Gốc (huyện Ngọc Hiển), Báo Người Lao Động phối hợp cùng Cục Kiểm ngư Việt Nam trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc của Chương

Đưa sóng viễn thông ra đảo xa

Trên đảo Hòn Chuối (huyện Trần Văn Thời) hiện nay đã có các nhà mạng lắp đặt trạm phát sóng di động. Các nhà mạng nói chung, Viễn thông Cà Mau

“CM-14” – đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch

Nhằm xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; kiểm tra khả năng lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành công tác quân sự; nâng cao nhận

“Phải lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”!

LTS: Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) công an luôn ý thức sâu sắc rằng mình là công an của dân, vì