70 năm

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Tô Thành Long

Chiều 6/11, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Phạm Bạch Đằng đến nhà thăm hỏi và trao Huy hiệu 70 năm tuổi

70 năm ngời sáng ngọn đèn “pha”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở: “Nếu tổ chức việc kiểm tra cho chu đáo thì cũng như có ngọn đèn “pha”. Bao nhiêu tình hình,