70 năm ngời sáng ngọn đèn “pha”

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, đoàn cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến dâng hoa, thắp hương tại Khu Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Phường 1, TP. Cà Mau)

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đảng ta đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với việc bảo đảm cho mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nghiêm chỉnh thực hiện; đồng thời, tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng khóa I ban hành Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng, gồm 3 đồng chí, có nhiệm vụ: “Đi xuống các khu xem xét chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát, đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để tiếp thu kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết cho chính sách của Đảng”. Ngày 16/10 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng trao Bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh Cà Mau được thành lập sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Góp thành tích 42 năm vào bề dày truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng, trong mọi thời kỳ cách mạng kể cả những thời điểm thử thách cam go, quyết liệt nhất, đội ngũ các thế hệ cán bộ kiểm tra của tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, bền bỉ thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao, với phương châm xử lý “công minh, chính xác, kịp thời”.

Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh chủ động thực hiện khá tốt công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác giám sát được thực hiện nghiêm túc; công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại, kiểm tra tài chính đảng được chú trọng; việc thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên cơ bản đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc theo quy định; chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện giải quyết được những vấn đề tồn đọng, nổi cộm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đối với những vấn đề khó khăn, bức xúc ở các địa phương, đơn vị, được cấp ủy kịp thời chỉ đạo tháo gỡ, chấn chỉnh, xác định mục tiêu, giải pháp để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hằng năm, là tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh.

Ông Cao Văn Học, Phó vụ trưởng Vụ VII – Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành

Công tác xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ UBKT các cấp được quan tâm thực hiện chặt chẽ; đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan UBKT các cấp đã phát huy được trình độ, năng lực, sở trường công tác, đáp ứng khá tốt yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của ngành. Khi mới thành lập Cơ quan UBKT Tỉnh ủy có 9 đồng chí, đến nay có 35 đồng chí; có 14 UBKT huyện ủy và tương đương, 217 UBKT cấp cơ sở; có 1.137 cán bộ kiểm tra; trong đó, cấp tỉnh 35 đồng chí, cấp huyện và tương đương 101 đồng chí, cấp cơ sở 1.001 đồng chí.

Ông Trần Thanh Khiêm, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, chia sẻ: “Những người làm công tác kiểm tra phải chính trực, nghiêm minh, bởi đây là đồng chí, đồng đội, phải làm sao vừa bảo đảm sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng, vừa mở cho họ con đường khắc phục, để tiếp tục công tác và phấn đấu. Mục đích của công tác kiểm tra không phải để tìm việc làm sai trái của đảng viên mà là giúp tổ chức đảng, đảng viên vi phạm nhận thức đúng hơn, đầy đủ hơn nội dung, mức độ, tính chất vi phạm của mình để sửa chữa, khắc phục, phấn đấu vươn lên”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Hồ Minh Chiến (trái) thăm tặng quà ông Trần Thanh Khiêm, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành, song cũng phải nghiêm túc nhìn nhận còn những hạn chế. Để nâng cao chất lượng giám sát, kiểm tra, tại lễ họp mặt Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng lưu ý cần xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát thiết thực, đảm bảo tính toàn diện, tập trung vào vấn đề then chốt, bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường, mở rộng phạm vi và đối tượng giám sát, kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa khả năng xảy ra khuyết điểm, vi phạm. Phó Bí thư nhấn mạnh việc xem xét, xử lý vi phạm phải công khai, công tâm, khách quan, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ, đúng quy định, tránh tình trạng làm lướt, né tránh hoặc đối phó… Có như thế mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *