bãi rác tạm

Nhà máy và tỉnh giữ quan điểm, nguy cơ “vỡ trận” rác thải

Nhà máy Xử lý rác thải TP. Cà Mau đóng cửa nhiều tháng qua và khẳng định nếu tỉnh không tăng mức hỗ trợ sẽ không đưa nhà máy hoạt động