bán hàng online

Đề nghị xử lý thích đáng chủ tài khoản Facebook đăng tin sai sự thật về xử phạt đối với người bán hàng Online

Hiện nay, trên mạng xã hội Facebook có nhiều chủ tài khoản đăng thông tin là bán hàng Online qua mạng, bán hàng mang đi cũng bị bắt phạt. Ngành chức

Trường tư lao đao vì COVID-19

Hiện tại, các trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau vẫn cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19. Nếu như ở các trường công, giáo viên vẫn